Edånger

 

Mtl/Husförhör                                  Edånger 1

 

 

 

1664-1679               Nils Persson          d 1687                                         hus och jordbyte dmb62; säljer eller köper 3 sel jord av sin granne, fr Skoved 4

                                                                                                                    Nils Persson Edånger (NP d ä köper av NP d y) dmb 75-78, 1½ seland arvjord i Edånger dmb97                                    

                                Karin Persdotter   1621-16990329                           fr Skoved; 13 seland arvjord i Edånger, 6 seland avlingejord (köpt av maken) i Edånger dmb97

                                (10 barn)

                                            Sven           (1649)                                         båtsman              dmb93,97            nedan

                                            Jon              (1650)                                         t Edånger 2

                                            Per              (1661)                                         till Norrgällsta 3

                                            Märit          1663                                            vittne i trolld.proc. 75, g m Johan Johansson, Ås 1

                                            Anna          (1665 c)                                      se Edånger övriga                                                                                   

                                           

1688-1689               Per Nilsson            1661?????                                  Norrgällsta 3???????

                                Hustru                                                                        ovan???

 

7 2/5 seland 1695

1690-1711               Sven Nilsson        1649-17221007                           ovan

                                Lisbet Nilsdotter  (1658)-17240209 (bgb+ kyrä)  hit02,inhyses 1716-1721

                                            Nils             (1680)         nedan

                                            ?Per            (1688)                                         o4Wickman i Ull 1711 d 1712 16/12

                                            Kristoffer   16891208dp                               f3Näsman 1713 d 1713 14/12

                                            Jonas          16920725dp-16940701bg

                                            Erik             16950728    nedan

                                            Jonas          17000413    nämnd 1724 i kyrä

 

1713-1718               Nils Svensson      (1680)                                         till Edånger 3, ovan

 

1720-1723               Erik Svensson       1695-17240119                           g 17191228          ovan

1725-1726               Kerstin Tomasdr  1694                                            g2 17261120        inhyses mtl51-53                            fr Dynäs 1

1727-1742               Nils Jonsson         1706                                                                         inhyses mtl51-53                            fr Almjönäs 1, Ullånger

                                            Karin          17201002    g 17501014 m båtsman Nils Jonsson f8Nyman, se Edånger övriga

                                            Kerstin       17231208    nedan

                                            Annika       17270719-17270910

                                            Jonas          17290105-172903

                                            (son)           17300603

                                            Margareta  17330804

                                            Nils             17370909

 

1743-1764               Per Jansson           (1719)-17920729 i Undrom       g 1742 (kyrä)      bytt bort hemmansrättigheter, t Törsta, Boteå; eventuellt fr Kallsta, Ullånger

                                Kerstin Ersdotter  17231208-179512-08 i Undrom                             ovan

                                            Johannes   17430316-17430327bg    

                                            Erik             17440329 (son mtl61-64)

                                            Kerstin       17470503 (dtr mtl 63-64)

                                            Per              17500208 (fdr Johan Johansson i Kallsta, Ullånger) senare landbonde i Skoved 3

                                            Kerstin       17520925

                                            Sara            17550419-17561228

                                            Sara            17571231

                                            Johan         17601122-17610927bg

                                            Jonas          17621001

 

3 seland 1774

1765-1776               Jan Jansson          17041112-17751126                   g 17351028          fr Skoved 6

                                Kerstin Larsdotter  17000810-17780510                                             fr Gröde 1

                                            Olof            17361031    f i Gröde        nedan

                                            Margeta     17381226    f i Gröde        g 17681106 m Mats Jansson i Germesta 2

                                            Kerstin       17411024    f i Gröde        mtl 65-75 (lever 1777 ver)

 

1765-1768               Johan Hedström                       vaktmästare och länsman, se Docksta 3, avstått hemmansdelen t Jan Jansson

 

3 seland 1774

1772-1791               Olof Johansson    17361031-17941130                   g 17601019          har hälften                                       fr Skoved 3

                                Margareta Persdotter 17300410-17901112            fr Sätra 3            

                                            Kerstin       17610720-17801203          f i Skoved                    sjuk och sängliggande mtl 81

                                            Per              17630429-17650818          f i Skoved                   

                                            Karin          17661107    nedan

                                            Johannes   17690230    nedan                                                 

 

                                Jon Persson          17660915                           g 17860614                   till Mjällom 1      fr Mjällom 1

                                Karin Olofsdotter 17661107                           ovan

                                            Per              17860826

 

6 seland 1795

1792-(1800)            Jan Olofsson         17690230                                    ovan

                                Karin Johansdr Bölenius 1764                                                            (fr Sörbacksjö 1)

                                            Johannes   17921127-17921206bg

                                            (dödf son) 17930905-17930905 

                                            Karin          17940914-17940928          Brita Cajsa i bgb

                                            Margareta  17951024-17960113

                                            Olof            17961112-17961117         

                                            Johannes   17980624-17980706

                                            Stina Katarina  17990909

 

 

                                                                                    Edånger 2

 

 

 6 seland 1695

(1683)-1716            Jon Nilsson           (1650)-17280721                        f i Edånger 1; g2 17190503            nämndeman –1709-1715, inhyses 1716,1718

                                Anna Johansdotter (1656)-17160205                     fr Ås 1

                                Clara   ????                                                                änka fr Skidsta, Ullånger

                                            Kristoffer   (1678)                                nedan

                                            Märit   (1686)-171210

                                            Karin          (1687)                                g 17150119 m båtsman Erik Olofsson Frimodig, Sund övriga, senare Edånger övriga.

                                            Johannes   16900803dp                      o8Degerman d 1714 8/11 på ”Pommern”

                                            Jonas          16930813dp                      nedan

 

1716-1718, 22-42

1745-48                   Kristoffer Jonsson  (1678)-17531104                     g 17080223 m      inhyses 1719-1720, 43-44, 63 år, avstått hemmanet 1749, ovan

                                Kerstin Kristiansdotter  1679-17570109                inhyses 1720, 43-44,49, 70 år mtl 1750                      fr Berg 1

                                            Annika       17080514-17710818          piga, svagsint mtl66-67                         

                                            Karin          17110122    g 17370213 m Johan Nilsson i Käl övriga

                                            Jon              17130201-17150320

                                            Nils             17150710                                    nedan

                                            Kerstin       17171222-17180202

                                            Märeta       17190215-17190531

                                            Maria         17210611-17490929          (Margareta i fb)

                                            Kerstin       17240628-17241122

 

1720-1721               Jon Jonsson  16930813                                           g 17220101 m Margareta Jakobsdotter, Utanskog 1, till Sörgällsta 4, ovan

 

1743-1744,46-82    Nils Kristoffersson  17150710-17990227               g17461012           ovan

                                Sara Persdotter     1715-17980208                           fr Sörgällsta 2

                                            Kerstin       17470621    g 17731107 m Jan Jansson i Docksta 4

                                            ?(son)         mtl 66          ???

                                            Malin          17490630-17500128

                                            Sara            17501030    nedan

                                            Kristoffer   17521224-17611206

                                            Annika       17550309-17550406

                                            Malin          17550309    g 17800611 m Johan Mattson i Järved 1

                                            Karin          17570420    nedan           

 

(1772)-(1775)         Hans Hansson      17470622                                    g 17721125          fr Sätra 1, till Sätra 1

                                Sara Nilsdotter      17501030                                    ovan

                                            Hans           17721226

                                            Brita            17750525

 

 

6 7/20 seland 1795

1782-(1800)            Hans Hansson      17511215-18000227                   g 17811028          fr Näs 1

                                Karin  Nilsdotter  17570420                                    ovan                   

                                            Margreta    1784

 

 

                                                                                    Edånger 3 (kallat Edånger 7 i husförhörslängderna)

 

                                                               

(1647)-(1649)         Erik Persson                                                              sålt 4 sel jord i Utanskog, dmb46,47

                               

                                Anna Persdotter                                                       hustru, säljer lite jord till kapellanen Nils Unonis dmb68

                                                                                                                   

                                Anna Ersdotter                                                         hustru, säljer lite jord till kapellanen Nils Unonis dmb68,69 Olof Danielsson i Käl klandrar69;

                                                                                                                    Död före 87, fader Erik Persson, faderns halvsyster Anna Persdotter ovan,

                                                                                                                    syster gm Sara Danielsdotters son (Käl 3) dmb87 

 

                                Karin Mickelsdotter                                                 Halvbror Daniel Hansson i Boden, Umeå socken. Dmb 70

                                            (Söner) ev Daniel Hanssons barn?           Har bördsrätt på den jord Nils Unonis köpt i Edånger dmb70

 

 (1667)-1668           Olof Nilsson

 

 1668-(1670)           Nils Unesson Edenius                                             komminister i Vibyggerå (1663-1678)                       till Sjöland          fr Eden, Ullånger

                                Brita Ragvaldsdotter Mört                                     dtr till befallningsmannen i Ångermanland, Ragvald Pålsson 

 

1675-1687               Per Olsson Spiring                                                   båtsman              ?fr Sjöland 2

                               

1688-1694               Israel Johansson  (1655)                                         köpt 6 seland och gården till fr Per Olofsson dmb87                          till Backe 1          fr Ås 1

                                Brita Nilsdotter                                                         fr Edånger 1

                                            Nils             (1683)        

                                            Johan         (1685)        

 

3 7/15 seland 1695

1695-1696               Mårten Jonsson   d 16961017 Karlskrona            båtsman o4 Widström i Själevad                              fr Backe 1

1697-1709               Sara Nilsdotter      (1659)-17150225                        inhyses 1710-; fr Berg 1

                                            Nils             1687            nedan

                                            Märeta       (1687)-17080929bg          piga

                                            Jonas          16920125    o11 Hammar i Nordingrå

                                            Kerstin       16940304    g 17180411 m båtsman Jakob Jonsson f5 Häring Utanskog övriga

 

                                Nils Mårtensson Spännare (1687)-17101224        g 17090829          Ovan Båtsman o22 N-rå 1705

1710-1718               Elisabet Persdotter  (1685)                                      g2 17200101        fr Sätra 3

1720-1736               Nils Svensson      (1680)-17430624                        död i Vallen (sockenstugan?)

                                            Per              17101106    nedan

                                            Nils             172010        till Sätra övriga

                                            Kerstin       17220121   

                                            Elisabet      17260206

 

1737-1747               Per Nilsson            17101106                                    g 17350526          ovan, t Sätra 3

                                Sara Nilsdotter      17141226                                    fr Berg 2             

                                            Per              17350717-17360801          f i Berg

                                            Jonas          17370120-17370130

                                            Elisabet      17380125

                                            Kerstin       17410704

                                            Nils             17421225

                                            Sara            17460717

 

1748-1748               Bergas av Per Nilsson i Sätra 3 (samma som ovan)

 

1749-1756               Per Persson Frimodig  17270523                            g 17480410          båtsman o9Frimodig 1748-51 får legopass (avsked) 17511205,

                                                                                                                                                 senare landbonde och sockensmed i Medelpad (Vattjom i Tuna,

                                                                                                                                                 Skön, Mällby i Tynderö och sist Västerå i Hässjö).

                                                                                                                                                 Skjuter ihjäl sig själv 1782 i Hässjö                          fr Sätra 3

                                Karin Zachrisdotter 17190123 f i Nordingrå, oä dtr t båtsman f15 Zachris Lindström och Brita Mårtensdotter, död i Sunne, Stigsjö 1785                                                  

                                            Karin          17480621-17480710          d ort saknas, Per i bgb

                                            Per              17490623    landbonde i Öje 1, Stigsjö

                                            Jonas          17520426    bonde i Sunne 1, Stigsjö

 

1757-1789               Jon Nilsson           17310719-17890118                   g 17561110          fr Edånger 6

                                Anna Nilsdotter   17310210                                    fr Käxed 4

                                            Anna          1758            g 17841021 m Olof Jansson i Edånger 7

                                            Brita            1759-17960801                  piga drunknat i älven

                                            Nils             17600111-17600217

                                            Karin          17640326    g 17861022 m Mårten Mårtensson i Docksta 1

                                            Jonas          17670311    nedan

                                            Kerstin       17690501    g 17891018 m Erik Persson i Näs 4

                                            Lisa             17711011-17711222

 

6 7/10 seland 1795

1790-(1800)            Jon Jonsson          17670311                                    g 17891025          ovan

                                Brita Jakobsdotter  17700104                                  fr Edånger 5

                                            Anna          17900716

                                            Stina Brita  17930116

                                            Katarina     17950824

                                            Jonas          17961212-17970105

                                            Lisa             17971206

                                            Greta           17991123

 

                                                                                    Edånger 4 (kallat Edånger 5 i husförhörslängderna)

 

 

(1630)-1650            Per Nilsson            f 1581                                          fjärdingsman (dmb40-41,45-50) dmb38, dmb41 nm 45-46, 51-56; 

                                                                                                                    Jordköp 2 7/20 sel av Mårten Hansson i Skoved, dmb46;

                                                                                                                    Fasta på 3½ sel i Edånger, köpt av Håkan Jonsson i Skoved ;

                                                                                                                    Mökränkning på Brita Mårtensdotter, vilken han sedan äktade (sak1616)

                                Brita Mårtensdotter

                                            (son)           mtl 41-43, 45

                                            (son)           mtl 43

                                            (sonhu)      mtl 45

 

1651-(1673)            Jon Persson

                                Beata Äfwertsdotter  död 1678                              dmb75, bb98

                                Nils Nilsson          (1600)-16880827                        g 1673; fr Sätra 3; test sin förvärvade jord 4 seland t sin hustru dmb75;

                                                                                                                    Test 4 sel jord till sin styvson Daniel Jonsson och hans hustru (Nils Nilssons brorsons dotter) dmb86,87

                                            Anna          (1656)         g 16881111 m Markus Pålsson i Västmarkum 2

                                            Daniel         1661            vittne i trolld.proc. 75, nedan

                                           

6 1/5 seland 1695

(1687)-1698            Daniel Jonsson     1661-16980306                           g ca 1683             ovan

1700-1702               Brita Persdotter    (1660)-17331216 Håll                                             g2 17031025        fr Sätra 3

1703-1721               Nils Jakobsson     1679-17510401 Håll                   fr Utanskog 1, till Håll 3:1 Nordingrå 1723

                                            Kerstin       (1682)-17480925               g 1728 24/6 Lars Persson, Sunne 3, Stigsjö d 1736

                                            Märeta       16900609dp                      g 17160405 i N-å båtsman Mats Kristoffersson o8Falk i Nordingrå

                                            Jonas          16920724dp                      o2Edman 1711 död 17140614

                                            Per              16950125dp                      nedan

                                            Anna          17050404                           g m Erik Persson y, Häggvik 8

                                            Brita            17071215dp                      g m Anders Hansson, Lidböle 1

                                            Jakob          17110618                           bonde på Håll 3:1

 

1722-1751               Per Danielsson     16950125dp-17510124              g 17220121          ovan

1752-1754               Kerstin Persdotter  17010106-17541006                fr Herresta 2

                                            Brita            17230630    g 17531021 m Jon Jonsson i Sörgällsta 4

                                            Marget       17260224dp-17260227bg         10 dagar

                                            Daniel         17270115    nedan

                                            Kerstin       17290508-17300802

                                            Per              17310314    till Skoved 3

                                            Margareta  17330120    g 1764 i Gävle m visitören Olof Kjörling (Edlund)

                                            Johannes   17350403    sågarbetare i Gävle (Edlund)

                                            Kerstin       17360812-17371009

                                            Jonas          17410508    till Häggvik 5:1 N-å 1764

                                           

1755-1793               Daniel Persson     17270115-17980731                   g 17551021          ovan

                                Brita Jonsdotter    17280531                                    från Skoved 3                                                              

                                            Kerstin       17560507    g 17791114 m Per Persson i Skoved 3

                                            Jonas          17580119    torpare i Edånger

                                            Per              17590817    nedan

                                            Brita            17610309-17611004

                                            Daniel         17620917    båtsman o5 Lindbom, till Västmarkum övriga

                                            Johan         17640906-17641007

                                            Brita            17651121    g 17910613 m Jakob Jakobsson i Herresta 3

                                            Olof            17690107-17690430

                                            Olof            17710818    till Skoved 3

 

6 7/20 seland 1795

1784-(1800)            Per Danielsson     17580119                                    g2 17920608        bergar 2/3 mtl84-88                         ovan

                                Anna Jansdotter  1753-17901110                           fr Skrike 2, Nätra

                                Lisa Danielsdotter  17680504                                  fr Sund 5

                                            1Brita          17861015

                                            1Sara Stina  17880301

                                            1Johannes 17890331-17890413

                                            1Daniel       17890331-17890413

                                            Daniel         17930217-17930601

                                            Per              17940417

                                            Anna Lisa  17961117-17961201

                                            Olof            17971029

 

                                                                                    Edånger 5 (kallat Edånger 3 i husförhörslängderna)

 

 

(1610)-(1629)

1643                        Jakob Persson

                                Märta Olofsdotter

                                            ?Per                                                       ombud för tingslaget i en fråga om fiske, dmb49

1630                                    Nils                                 soldat 1629 död 163203 i Vibyggerå

                                            Kristoffer   1613                                   nedan

                                            Olof            1625                                   nedan

                                           

 

(1632)-1649            Kristoffer Jakobsson  1613-1655                            fjärdingsman dmb39-40

                                                                                                                    Jordbyte dmb42, omnämnd dmb52

                                                                                                                    Köpt 1½ Sel jord i Edånger av Per Nilsson i Hudiksvall, dmb55

                                Märit Jonsdotter  (1615)                                         fr Sätra 1; g2 m Daniel Jakobsson, Utanskog 3 dmb72                     

 

14 seland 1695

1650-1700               Olof Jakobsson    (16251023)-17040229                g ca 1648             Fasta på 4 sel jord i Edånger som han köpt av Jon Jönsson i Skoved (fädernearv) dmd55, nm 56-64, ovan

                                Karin Nilsdotter    (1629)-17111001                        fr Berg 3 dmb72 (kyrä1711)

                                (2 söner och 9 döttrar)            

                                            Sara            1649            g m Hans Nilsson fr Sund 3, i Järesta 5:1, N-å, tillbaka som änka i Sund 3

                                            Lisbeta       1659-17110604

                                            Kierstin                          fadder 1703 och 1713

                                            Nils             (1664)         nedan            (2 söner mtl 1689-1700)                          

                                            Jakob          1665            vittne i trolld.proc. 75, nedan

                                            Karin          (1670)         g 16961108 m Jon Olofsson i Käxed 5

                                            Margareta  (1670)         g 17060805 m Hans Hansson i Röksta 2:1 N-å

                                            Barbro                            som änka? g 16990416 m båtsman Erik Lorentsson o20 Quick i Nätra

                                           

1701-1708               Nils Olsson           (1664)-17500426                        g 17021019          ovan, t Skarped 2 i Ull

                                Anna Persdotter   (1669)-17530131                        fr Docksta 1

                                            Karin          17030712-17800214                   t Kyrkbordet, Ull

                                            Per              17041129-17050110          förkvävd av moder

                                            Brita            17060106-17460511

 

1709-1711               Erik Månsson       (1676)-1719                                fr Mädan 5, till Kålsta 1, Ull

                                Anna Eriksdotter  (1679)-17670208 d i Veda, N-å                                                          fr Ullånger??     

                                            Anna          17090912-17920129 d i Fr-Veda. N-å                  

                                            Erik             17110929

 

                                syster Malin Månsdotter (1664)-17081206bg

 

1705-1720               Jakob Olsson        1665-17200327                           g 17001118          nämndeman (-1718-) kyrkväktare dmb98                 ovan

1721-26, 37-43       Kerstin Jonsdotter (1670)-17430731                      fr Skarped 2, Ullånger

                                            Olof            (1703)                                nedan

                                            Karin          17051020    nedan

                                            Kerstin       17080325    g 17341019 m Johan Jonsson i Utanskog 4

                                            Ingrid         17100918    g 17550102 i N-å m Anders Hansson i Lidböle 1:1 N-å

                                            Annika       17130329   

                                            Lisbeta       17150702    nedan

                                            Margareta  17161227-17170630

                                            Sara            17180601    g 17431113 m Erik Johansson i Salum 2, Ullånger

 

                                Olof Johansson    (1627)-17070922                        fr Edånger 7, ”svärfarfar” fr Skarped 2, Ullånger

 

                                Mats Nilsson        17031106                                    g 17320109                                       fr Berg 2, t Översjäla 1, Själevad

                                Karin Jakobsdotter  17051020                                ovan

                                            Nils             17321112

                                            Jakob          17350118

 

                                Jonas Danielsson 17160311                                    g 17441104          till Österbursjö 5:2 och Salum 4, Ullånger               fr Edånger 3

                                Lisa Jakobsdotter 17150702                                    ovan

                                            Lisa             17450130

 

1727-1768               Olof Jakobsson    (1703)-17681106                        g 1730 (Ull kyrä) ovan

                                Kerstin Klemetsdotter  17041120-17770309          inhyses 1769-74, fr Törna 1, Ull, f i Utansjö

                                            Kerstin       17310625    g 1753 m Per Samuelsson i Överdal 1

                                            Karin          17321015-17321221

                                            Brita            17331011-17350907

                                            Margareta  17350206    nedan

                                            Karin          17370822    nedan

                                            Jakob          17400214-17410215

                                            Jakob          17411115    nedan

                                            Klemet        17440713    nedan

Edblad                                Olof            17481219    student, adjunkt i Vibyggerå 1774, senare komminister i Ragunda (1791-1821), se Edånger övriga

                               

1761-1771               Jon Persson          17320406                                    g 17570902, fr Sätra 3

                                                                                                                    landbonde, bärgar 4 seland 1761, skriven som torpare i Edånger från 1772

                                Margareta Olsdotter  17350206-17951231    ovan                            

                                            Per              17571018-17611018

                                            Olof            17600925                           g 17861105 till Skäland 4:6 N-å 1788, i Germesta 2 1794

                                            Jonas          17651012    död 78-89

                                            Per              17680812-17681211

                                            Per              17711018                           se torpare (Edblad)

 

(1771-1772)            Jan Jansson          17490119    f i Käl                      g 17710616          fr Ytterdal 1, t Västmarkum 2 1772

                                Karin Olofsdotter 17370822                                                                 ovan

                                            Johannes   17711024-17720209

 

1754-1755               Erik Johansson     1711-17891230                           g 17491022          lb, f V-markum 3, fr Salum 4, till Salum 3, Ull

                                Märeta Jonsdotter  17271007                                 fr Dynäs 3

                                            Johan         17501221    f i Dynäs, senare bonde på Salum 4, Ullånger

                                            Per              1751            senare till Ramvik och Utansjö bruk, Högsjö och dagakarl på Sandö glasbruk

                                            Karin          17540530    g 17811018 m landbonden Samuel Persson i Utanskog 3

 

7 3/40 seland 1795

1769-1797               Jakob Olsson        17411115                                    g 17661123          g2 18001123        ovan

                                Kerstin Johansdotter  17420916-17991110           fr Överdal 3

                                Greta Johansdotter  1772                                        fr Edånger                                        ???

                                            Olof            17670125-17670405

                                            Kerstin       17680429-17680731

                                            Brita            17700104    g 17891025 m Jon Jonsson i Edånger 3

                                            Johannes   17730108-17730523

                                            Jakob          17740616-17780605

                                            Olof            17770818-17780111

                                            Kerstin       17791222-17930915

                                            Margareta  17811104-17811125

                                            (dödf son) 17821022-17821022

 

1798-1800               bergas av Jon Jonsson Edånger 3

 

7 3/40 seland 1795

1772-1797               Klement Olsson    17440713-17970707                   g 17721101          ovan

                                Lisa Hansdotter    17450902                                    fr Sätra 1

                                            Olof            17731019-17751015

                                            Kerstin       17750313-17751015

                                            Brita            17770214    nedan

                                            Hans           17800202

                                            Kerstin       17821120   

                                            Olof            17860808-17861204

                                            Olof            17890221-17890308

 

1785-1785               Per Mårtensson    17530304-17921014                   g 17841021                                       Landbonde, till torpare i Edånger, fr Sund övriga f9 Wikman

                                Kerstin Johansdotter  17521212                             fr Sätra övriga o4 Kählström

 

1798-1800               Olof Nilsson          17650419    f i Alderskog         g 17951115                                       fr Alderskog 2, Skog

                                Brita Klemetsdotter  17770214                                ovan

                                            Nils             17960805

                                            Olof            17980211

 

 

                                                                                    Edånger 6

 

?(1560)-(1587)       Olof Persson

                                            Mårten                           arvjordsförs dmb46, till Dynäs 3

                                            Märit                              dmb 46

                                            Nils                                 nedan           

 

 (1629)-1638           Nils Olofsson        f 1557 d 1638                   ovan

                                            Olof                                nedan

                                            Mårten       1603            t Norrsvedje 3:1

                                            Karin                              g m Jon Ersson i Norrsvedje 3:1, Nätra

                                            Malin                              g m Johan Pehrsson, Sätra 2

                               

                                Olof Nilsson                              knekt 1621-22

1639-1640, 1642     Anna                                          änka mtl 42

                                            Nils                                 mtl 42 nedan

 

1641, 1643-1644

(1647)-1649            Nils Olofsson                            död 1654 el. 55                                   ovan, sålt (2 sel i Skoved) och bytt jord med Zachris Vastesson i Skoved, dmb48,49;

                                                                                                                                                 Köpt 1 seland i Skoved och lite jord i Edånger av Håkan Sjulsson i Härnösand dmb50;

                                                                                                                                                 Sålt 2 sel jord i Skoved till sin frände Simon Zachrisson i Skoved, dmb54

 

1650-1651               Karin  Jonsdotter                     piga, fr Norrsvedje 3:1, Nätra (dotterdotter till Nils Olofsson ovan)   nedan

 

1652-(1662)            Per Andersson                         g 1651 eller 1652

                                Karin Jonsdr                             f Norrsvedje3:1, dmb62,63, Eriksdotter enl bb98, ovan

                                            Märta  (1654)                 nedan

                                            Jon Persson Star??      dmb 1706 ht §36

                                           

 

5 seland 1695

1687-1698               Erik Ersson Spiring  1646-16990505                       g1 ca 1681           g2 16990212        fr Käl 4 / Skoved 7

                                Märta Persdotter  (1654)-16980520                        ovan                   

1700-1712               Lisbeta Nilsdotter 1664-1721 (restlgd40)              inhyses 1710-1712, fr Norrgällsta 3

                                (3 söner, 4 döttrar, varav 1 son och 1 dotter död 1699)

                                            Karin          (1685)         nedan

                                            ?                  1690            dp i Nordingrå

                                            Annika       16930312dp-16970321bg

                                            Merit          16951101dp

                                            Jon                                  nedan

                                            Sara                                fadder 1712

                                            Johan                             fadder 1714

 

1709-1709               Jon Ersson                                ovan

 

1710-1722               Erik Persson          (1673)-17581231bg i Utvik       g 17091130          fr Lid 2, Ull, t Utvik 4

Karin Eriksdotter  (1685)-17480821bg i Utvik       ovan

                                            Kerstin       17100918

                                            Märeta       17120907

                                            Per              17141003-17180824

                                            Erik             17170217   

                                            Karin          17190208

                                            Jonas          17221226

 

1723-1723               Mats Matsson                                                          fr Utvik 4, t Skoved 6. se d:o

                                Hu

 

1725-1752               Nils Israelsson      (1683)-17521212                        g 17131017          f Backe 1, fr Skoved 6

1753-1755               Anna Johansdotter  16910830-17701202              fr Skoved 3

                                            Karin          17171215    f i Skoved     g 17421017 m Nils Danielsson i Berg 5

                                            Johannes   17201016    f i Skoved     nedan

                                            Kerstin       17260515    f i Skoved     g 17550920 t Sörgällsta 6

                                            Jonas          17310719                           till Edånger 3

                                             

1756-1769               Jan Nilsson           17201016-17691112                   ovan

                                Margeta Olsdotter  1727                                         g2 17701116        fr Skule 1, Nätra (fdr58,68)

1771-1784               Per Persson           17431223                                    till Överdal 2, fr Körning 2, N-å

                                            Nils             17581029-17590121

                                            Anna          17610604-17610920

                                            Olof            17681222    nedan

 

                                Anna Persotter     17380225 f i Körning 2, N-å                                  syster

 

                                Anna Jonsdotter 17060304-17750924 f i Överveda                          Per Perssons moder fr Körning 2, N-å

 

1785-1785               Erik Persson          17571111                                    g 17801112          landbonde                                       till Överdal 3       fr Käl 3

                                Sara Nilsdotter      17490716    f. i Kexed 3            

                                            Nils             17821022 Käl

 

1786-1787               Per Persson           1747                                            g 17771102          landbonde                                       till Spjute 2 Nätra, fr Överdal 3

                                Karin Nilsdotter    17571216                          

 

1787-1788               Jon Samuelsson   17620402                                    g 17840122          landbonde                                       till Nyland 1, Nätra, fr Sjöland 5

                                Kerstin Danielsdotter  17581127

                                            Daniel         17851130-17880608          f i Sjöland

                                            Kerstin       17890511

 

6 7/10 seland 1795

1788-(1800)            Olof Jansson d y  17681222                                    g 17881102          ovan

                                Karin Persdotter   17640803                                    fr Herresta 2

                                            Marget       17890620

 

 

                                                                                    Edånger 7

 

                               

1659-1662               Jon Mårtensson                                                       bördsköpt 5½ sel jord av Nils Persson i Skoved/Edånger, dmb48   fr Skoved 5; till Docksta 2; dmb62, 63

                                Märta Jonsdotter 1620                                            f Docksta 2

 

1663, 1673-(1675)  Simon Hindersson                                                   dmb 62, 63; t Skoved 2, fr Docksta 2, i Åsäng 1:1 1667-70

                                Brita Jonsdotter                                                        f Docksta 2

                                Kerstin Sandersdr 1605                                           dmb73, anklagad för trolldom, trolld.proc.75

Per                                                          t Skoved 2

Brita                                              

 

(1670)                     Olof Johansson (1627)-17070922                           t Skarped 2

 

6 4/5 seland 1695

(1679)-1698            Johan Andersson  (1646)-16990512                      f i Ramsjö 1, Högsjö, hemmansbyte 1675 m Simon Henriksson i Skoved dmb76-78, Johan fått 9½ sel gamla skatten, Simon 6 sel i Skoved

1700-1700               Kerstin Olofsdotter (1654)-17250214                     (kyrä) båtsmansdtr se övriga                                   

                                            Kerstin       (1669)         g 17291102 m Samuel Samuelsson i Käxed 5

                                            Lisbeta       död 1747 (kyrä); fadder 1713

                                            Olof            (1680)         nedan

 

1701-1742,45-48    Olof Johansson    (1680)-17570327bg                   g117030405; g2 1725 (Ull kyrä); ovan

                                Elisabet Simonsdotter  (1668)-17241220               fr Skoved 7

                                Brita/Karin? Jonsdotter (1686)                               inh 43-44,49 (63 år mtl 50), fr Skarped 2 Ull(fdr)

                                            Johan         17030618-17030712

                                            Anders       17050316-17060408

                                            Johannes   17071227    nedan

                                            Jonas          17110910

                                            Olof            17270420-17270820

 

1743-1744,46-81    Johan Olsson        17071227-17810107                   g 17381029          ovan

1782-1783               Lisbeta Samuelsdotter  17130913-17850904                                      fr Käxed 5

                                            Olof            17390802    nedan

                                            Samuel       17410310    till Sjöland 3

                                            Lisa             17440223    g 17710609 m Erik Olsson i Sund 3, senare Käl 4

Enander                             Johannes   17451207    gymnasiestudent i Härnösand, matros 1776, seglar utrikes (landsboksverifik. 1777-81)

                                                                                    Skeppstimmerman i Stockholm, gift 17830421 i Katarina, Stockholm 

                                            Annika       17471128    g 17760623 m Mårten Zäterberg, borgare 1768 i Gävle, änkling f. i Sätra 1

                                            Jonas          17500102-17500107

                                            Jonas          17520105-17520202

                                            Karin          17540307    nedan

 

1784-1789               Kristoffer Kristoffersson  17560815                      g 178311230                                     till Sjöland 6       fr Mo 2, Själevad

                                Karin Johansdotter  17540307                                ovan

                                            Segrid         17850419

                                            Johannes   17870206

                                            Per              17890405

 

6 2/5 seland 1795

1778-(1800)            Olof Jansson d y/ä  17390802                        g1 17751107; g2 17841021; g3 18001116; ovan

                                Lisa Nilsdotter      17440817-17840314                   fr Sjöland 3

                                Anna  Jonsdotter 1758-17991114                           fr Edånger 3

                                Katarina Ersdotter 17710322                                   fr Sjöland 2

                                            (dödf son)  17780430-17780510bg

                                            Johannes   17840304-17840321                  

                                            Lisa             17851015-17991216

                                            Jonas          17890101                          

                                            Anna          17950604-17950604

                                            Anna          17970124-17970208

                                hu3oä ??Olof        17910919    Erik i fb          ???

                               

 

 

                                                                                    Edånger 8 (kallat Edånger 4 i husförhörslängderna)

 

(1621), (1641)

(1643)                     Göran Jonsson                                                         fjärdingsman (dmb 1631)

                                hu

                                            (son+sonhustru)          mtl 41,43 (ev Erik Göransson m hustru nedan)

                                            (dotter)                           mtl 41

 

                                Göran Olsson

                                            (dotter)                                                                                        Tjänar i Härnösand hos Hans Guldsmed (dmb 1632)

 

                                Elisabet Jöransdotter                                               mökränkning Johan Eriksson fr Dal Nätra (dmb39)

 

(1637)-(1640)

(1644)-(1670)         Erik Göransson     f 1601                                          sålt 2 seland hus och jord i Skoved till Jon Jönsson i Skoved, dmb52

                                                                                                                    Skyldig pengar genom sin båtsman Staffan dmb82

                                Hu

                                            (son)   mtl 44

 

(1673)-1676            Johan Persson                                                          (Sätra 1???) säljer drygt 3 sel jord till Per Johansson i Edånger dmb74-76

                               

 (1675)-1690           Per Johansson      (1632)-17150313                        köpt 6½ sel jord och hus av Per Olofsson  och drygt 3 sel jord och gård av Johan Persson i Edånger dmb75-77;

                                                                                                                    säljer 6 seland och gården till Israel Johansson fr Ås dmb87; nm 1687-1690-

                                Dordi Erichsdotter

                                            ?Erich         1659            vittne i trolld.proc. 75, vittnade mot nästan alla anklagade

                                            Pehr            1661            vittne i trolld.proc. 75, o9Lake 1687 d i Karlskrona 16920927

                                            Elisabet      1665            vittne i trolld.proc. 75 g 1684 m Jon Simonsson fr Skoved 7

 

7 1/3 seland 1695

1691-1710               Erik Simonsson     (1652)-17100717bg                   fr Skoved 7

1711-1714               Kerstin Unesdotter  (1658)-17340303                    fr Ulvön 3                                        inhyses 1715-23

                                            Märeta       16931130dp-16970404bg

                                            Une             16970613    nedan

                                            Sara            17000828

 

1715-1758               Une Ersson           16970613-17580917                   g 17211112          ovan

                                Margareta Mårtensdotter  17020307-17730414    inhyses 1759, sängliggande, sjuk och fattig mtl61, fr Ås 2

                                            Kerstin       17230217                           g 17450408 m Jakob Persson i Nyland 1

                                            Erik             17240801-17280512

                                            Mårten       17260524    mtl 44-47, båtsman f9 Gröning 1748-51, o1 Wikman 1751-59, Sund övriga

                                            Per              17280506-172808

                                            Brita            17290608-17300518         

                                            Erik             (1731)         (2 söner 48-51mtl, son&sonhu mtl 57-58)  nedan     

                                            Hans           17340216-17340412

                                            Margareta  17350206    g 17661105 m Per Johansson i Västmarkum 3

                                            Jonas          17371021-17371204

                                            Sara            17381129-17400622

                                            Nils             17410326-17410628          Erik i fb

                                            Brita            17440613-17450527          Margareta i bgb (Margareta ovan fdr 1757 EU)

                                            Une             17461026-174612             

 

1759-1778               Erik Unesson        (1731)-17780617                        g 17561101          ovan

1779-1786               Kerstin Ersdotter  17330416    lever 1800              fr Nyland 2

                                            Margeta     17571027    g 17790524 m Jonas Persson i Gröde 1

                                            Sara            17590210    nedan

                                            Erik             17610507-17611018

                                            Kerstin       17621217    g 17900110 m Isak Johansson i Norrgällsta 3

                                            Brita            17661211    nedan

                                            Anna          17690915-17690917

                                            Per              17710429-17730425

                                            Anna          17740306-17811118         

 

7 9/20 seland 1795

1787-1796               Olof  Persson        17560928    f i Sörgällsta          g1 17861029; g2 1788; f Mjällom 1, t Körning 1:4

                                Brita Ersdotter      17661211-17870916                   ovan

                                Brita Nilsdotter     17550501                                    fr Jäppling 2

                                            Per              17870810-17871111

                                            (dödf son) 17910414-17910414

                                            Kerstin       17920723-17920824

                                            Sara Kristina  17931105

                                            (dödf son) 17960225-17960225         

 

1783-1788               Jon Jonsson          (1755)-17880512                        g 17811021          fr Sörgällsta

1789-1789               Sara Ersdotter       17590210                                    g2 17891015        ovan

1790-(1800)            Nils Nilsson          17540301                                    fr Dal 1

                                            Brita            17820705   

                                            Stina           17841105   

                                            Jonas          17870308

                                            Nils             17901218

                                            Sara Greta  17950212

 

                                                  Torpare

 

 

1772-(1800)            Jon Persson          17320406                                    se Edånger 5

                                 

1784-(1799)            Jon Danielsson     17580119-17991208                   g 17831012 i Ullånger torpare under Edånger 4, utfattig och sjuk mtl92-98, njuter fattigmedel 99; fr Edånger 4

                                Karin Danielsdotter  17580724                               fr Getberg, Ullånger båtsman f3Högberg

                                            Daniel         17850318

                                            Brita            17870222

                                            Märta         17920310

 

1786-1792               Per Mårtensson    17530304-17921014                   g 17841021          Torpare under Edånger 1              fr Edånger 4 (Sund övriga f9 Wikman)

1793-1795               Kerstin Johansdotter  17521212                             g2 17941123                                                                  fr Sätra övriga o4 Kählström

(1797-1800)            Gilius Jansson Dyn Edånger  1769                        f i Värmland        båtsman f6 Dyn 1790, o6Backe 1799, o9 Edånger 1799

                                            Mårten       17851001

                                            Johannes   17910826-17930523

                                            Katarina     17960108-17980510          d ort saknas

 

 1798-1800              Per Edblad             17711018                                    g 17971105          f Edånger 5, sjöman, har heders tecken (belönt med penning för tapperhet till sjöss mtl 95)               

                                Anna Ersdotter     17750818                                                                 fr Sjöland 2

                                            Jonas          17980419

                                            Erik             17991020

 

                                                                                    Övriga

 

 

                                (Johan Sandersson på Sjöland 5)                                                       dmb44

 

                                Olof Eriksson                                                            från Ås, jordbyte med Johan Sandersson, fått 7 seland och flyttat huset hit dmb44

                               

(1645)                     Erik Olofsson       

                                hu

                                            (dotter)       mtl 45

 

(1672)-(1673)         Per Nilsson

 

(1629)-(1668)         Erik Abrahamsson  f 1595                                       fjärdingsman (dmb42), dmb46

                                Sara Danielsdotter                                                   I sockenstugan dmb87

                                            (dotter)       mtl 44,45                                                                                              

                                            Sara Eriksdotter                                            mökränkning av Olof Mårtensson i Skoved dmb53

 

Båtsman 1648-54  Olof Mårtensson                                                      fr Skoved 1         dmb87

                                Lisbeta Olofsdotter  (1631)-17110129                    Olof Johanssons mormor (kyrä)

                                            Kerstin       (1654)         se Edånger 7

                                            (dotter)                           har en dotter Anna Kristoffersdotter Enberg gift Risberg död  i Johannes Stockholm 17611212 dmb 1764, bou sthlm  

 

(1670)-(1673)         hustru Beata

 

                                Karin Nilsdotter    1614-16930402                  piga

 

 

f4 1700-16              Mats Jonsson Lustig  (1672)                         g 17040918,  till Docksta övriga

                                Anna Nilsdotter   (1665 c)                             fr Edånger 1

                                            Jonas          17040831

                                            Karin          17080426    f ort saknas

 

f9 1700-17              Per Ersson Wiström  (1661)-17330805          lever i oenighet med sin hustru 1722 (kyrä), inhyses i Edånger 7; fr Berg övriga

-1708-1716             Kerstin Nilsdotter  (1659)-17230203             fr Berg 1

                                            Margeta     17000619-1713  f i Berg

                                            Nils             17030712    f i Berg          f7Hörnberg i Nordingrå 1741

                                            Per              1705-17070407 f ort okänd     

 

f9 1715-1726          Lars Larsson Wikström  1689                        g 17171124                   inhyses i Edånger 7, till Sund övriga, fr Korsalax i Viborgs län

1718-1718               Margareta Olofsdotter  16951222                 fr Sund 5

 

o9 1714-44             Erik Olsson Frimodig  16930122-17710618   g 17150119 änterkarl, båtsman, inhyses i Edånger 8 1716-20, 35-41 Edånger 2 1721           fr Sund övr

1716-1720               Karin Jonsdotter                      död 1743 (kyrä)     fr Edånger 2

                                            Erik             17141218-17150224          f i Sund

                                            Olof            17180501-17181005          f i Sund

                                            Jonas          17200306

                                            Olof            17231222    f ort saknas

                                            (dotter)       17281216    f ort saknas

 

1721-1721               Erik Jonsson  (el. Pehrsson)                                   Inhyses i Edånger 2

                                Helena Ersdotter

                                            Karin          17200417

 

1741-1742               Kerstin                                                                       hustru, inhyses i Edånger 4

 

1774-(1775)            Sara Eriksdotter    17180119-17930223                   fr V-markum 3; död i Sockenstugan¸piga, gammal orklös att tjäna

 

f8 1748-59              Nils Jonsson Nyman  17310412-17591015 d i Karlskrona               fr o6Frisk, g 17501021                   

(1777-89)                Karin Ersdotter     17201002-17890524                   inhyses som änka på Edånger 1, fr Edånger 1

                                            Brita            17510221

                                            Kerstin       17540101    g 17770427 m båtsman Jan o8Degerman Skoved övriga

                                            Karin          17571017    g 17901117 m Erik Ersson i Backe 2

 

                                Margeta Johansdotter 17381226                   f i Gröde änka fr Hälsingland, se även Germesta 2 och Edånger 1

                                            Johannes   17710518    f i Germesta 2        borta 89

                                            Kerstin       17740225    f i Germesta 2        nedan

                                            Nils             1776            trol född i Hälsingland

                                            Olof            1780            trol född i Hälsingland

 

                                Henrik Henriksson  17710809 g 17981111; fr Körning 2:4, N-å, till Körning 2:4

                                Stina Matsdotter  17740225                                                                 ovan

                                            Magdalena  17990407-17990609

 

                                Olof Edblad           17481219                                    g 17791102 adjunkt i Vibyggerå 1774, nådårspräst 1781, till Sandö glasbruk som brukspräst och senare komminister i Ragunda, fr Edånger 5

                                Maria Helena Hedström  17590610                        fr Docksta 3

                                            Olof            17800730-17811125

                                            Kristina Maria  17820331

                                            Johannes   17830313    f ort saknas

 

o9 1757-1762         Lars Jansson Frimodig 1723-17620425         f i Skrike 3:1, Nätra; död i Pommern

(1778-1779)            Anna Henriksdotter (172305)-                       f 1722 enl hfl

                                            Johan         1750 f i Nätra                    f2Bergman-Stenman 1772-76, o7Öfwerdahl 76-82 t lb i Östmarkum, sm Opplandsmyran

                                            Lars            1754 f i Nätra                    nedan

                                            Erik             17570727-175710

                                            Sara            17581215    g 17810416 m Nils Nilsson, Näs övriga

 

o9 1777-1782         Lars Larsson  Edånger  1754  f Nätra            g 17770420                   f3Näsman 1772-1777                      ovan; till Opplandsmyran, Ullånger, 1783 torpare i Gröde

                                Brita Olofsdotter  17511002                           fr Sörgällsta f1Sundberg

                                            Olof            17780720-17780823

                                            Anna          17790611

 

o9 1782-1787         Johan Persson Edånger  1754/7-17960725   fr Skrike, Nätra, förre sågkarl                                             

                                Märta Göransdotter  1751-(1802)                  fr Nätra f15Högberg

                                            Johannes   (177901)-17990615           dräng

                                            Magdalena  (178201)-17820428

 

                                Malin Ersdotter    1707-17820512                  svärmoder fr Skrike 3:1, änka efter f15 Göran Hansson Högberg i Nätra

 

f9 89-93                  Anders Andersson Gröning  1767 f på Gotland; g 17910306; o6Backe rymd 93

                                Karin Jonsdotter  1766            f i Björnsjö, Ullånger                         se Backe övriga, Gröde övriga    

                                            Anders       17891016    f i Björnsjö, Ullånger

                                            Stina           17911122

 

(1798-1800)            Henrik Söderlind                                                      skräddare se Herresta övriga

 

(1800)                     Jon Andersson     17710115 f. i Näs                       g 17960417          reservkarl                                         fr Germesta övriga

                                Stina Nilsdotter    17730216 f i N-å                        fr Hyndtjärn, Nordingrå

                                            (dödf dtr)   17960409-17960409

                                            (dödf dtr)   17960409-17960409

                                            Katarina     17971025

                                            Kristina      17990222

                               

                                Göran Leinom?                                                         Soldat under Savolax regemente och kapten Tawasts kompani,

                                                                                                                    död i fjällen under återmarchen från Norge vintern 1718/19 dmb1719

                                Kerstin Persdotter                                                    tidigare dömd första gången för lönskeläge 1715 i Nordingrå med båtsmannen Anders Simonsson Lustig

                                        Jöran          17190214-17240702                   under äktenskapslöfte

 

                                Olof Eriksson 1701 c                                       g 17181227                   fr Bräcke o20, Nätra, t o13 Elg i Sidensjö

                                Karin Jakobsdotter  (1689)      f i Närpes socken, Härsböle

                                            Erik             17181226    f ort okänd

                                            (Brita?)       17210319

 

                                Peter Widberg      17230824-17631104          g 17491229 i Norrtälje; borgare från Norrtälje/Gävle

                                Lisbeta Kiellberg  17200304 i Norrtälje

                                            Jonas          17510307-17510414

                                            Jonas          17530823    f i Ulvön

                                            Per              17560312-17560730

 

                                Erik Ersson Styf    17310715                                    f o10Styf; till dagakarl i Olofsfors, Nordmaling och sågverksarbetare i Näske, Nätra                           

                                Lisa Olsdotter      

                                            Erik             17640725-17641028

                                            Jonas          17640725-17641028

 

(1775)                     Jan Larsson           1750            f o9Frimodig          g 17731107          till Opplandsmyran; sm landbonde i Västmarkum 1 och Östmarkum 1                        

                                Lisa Ersdotter       17440926    f på Vännersta 4:1

                                            Anna          17750107   

 

o8 1778-1790         Johan Degerman  1753            f. i Åbo                   g 17770427; till Skoved övriga

                                Kerstin Nilsdotter  17540101                                  fr Edånger, båtsman f8Nyman

                                            Maria          17780118

  

                                Degermans änka  170330-17751112                       Anna Jonsdotter Skoved övriga, se avk 68

  

 

 

 

 

                                                         Copyright Ó 2018 Ronny Norberg