Myre

 

Mntl/Husförhör                                 Myre 1

 

(1545-1559)                  Erik Olsson

 

(1583)                    Olof Ersson

 

(1585)                     h Anna

 

(1589-1598)            Per Nilsson

 

(1627-1631)            Erik Persson                                                              från Käxed 6

 

1631-(1673)            Per Ersson f 1607

                                NN Ersdotter                                                             från Docksta 1

                                            Per       nedan

                                            Erik      säljer del i hemmanet till brodern Per dmb1681, t Näske 3

                                            (dotter)       g m Håkan Pålsson i Getberg 3, Ullånger dmb 1686

                                           

 

(1679)-1704            Per Persson           (1644)-17200515                        ovan

                                Brita Nilsdotter  (1642)-17180309                 

                                            Elisabet      (1668)-17390225               trolld.proc 1675

                                            Annika       (1672)-17550504               trolld.proc 1675

                                            Märit          (1673)-17250207               trolld.proc 1675

                                            Brita            (1674)         g 16961228 m Per Eriksson, Docksta 2

                                            Per              (1677)         g 16961228 m Karin Håkansdotter, Mäja, Ullånger båtsman o7Qvick 1698

                                            Kerstin       (1683)         g 17041113 m Per Persson, Käxed 7

                                            Nils             (1679)         nedan

                                            Johan         (1686)         nedan

                                            Karin          1680-talet   g 17061104 m Johan Pålsson, Västmarkum 1

                                            Margeta     (1687)         g 17140425 m Johan Johansson, Sjöland 7

 

1705-1710               Nils Persson          (1679)-1737                                g 17110108  ovan, t Komnäs 1

                                Märeta Jonsdotter  (1685)-17580615                     från Skoved 7

 

1710-1758               Jan Persson           (1686)-17581226                        g 17171020 smed, ovan

                                Brita Jonsdotter    16941016-17800318                   från Skoved 5    

                                            Brita            17190315    g 17420328 m Per Olofsson, Berg 1

                                            Jonas          17201009    nedan

                                            Petrus         17220211    t Bredånger 2

                                            Karin          17240209    g 17501021 m Per Persson, Sund 2

                                            Annika       17250220-17830216          piga (Persdotter i reg.)

                                            Kerstin       17260414    g 17551015 m Johan Jonsson, Skoved 2

                                            Johannes   17280316

                                            Nils             17310606    nedan

                                            Olof            17340419-17350101

                                            Erik             17360121                                   

                                           

(1760)-1788            Jon Jansson          17201009                                    g 17550415  ovan, från Berg 4

                                Lisa Ersdotter       17300913                                    född i  Berg 4

                                            Johannes   17550615    född i Berg 4, nedan                          

 

1788-(1800)            Johan Jonsson     1755                                            g 17791024  ovan

                                Karin  Hansdotter  17530320                                  från Näs 1

                                            Jonas          17830223

 

1760-(1789)            Nils Jansson         1731-17921221                           g 17621101  ovan

                                Lisa Nilsdotter      17381028                                    från Ytterdal

                                            Brita            17640911    g 17821110 m Per Hansson i Näs 1

                                            Johannes   17671223    nedan

 

(1792-1800)            Johan Nilsson  1767                                                 g 17921104  ovan

                                Karin Persdotter   17690622                                    från Överdal 1

                                            Nils             17940827

                                            Petter          17961127

                                            Johan         18001109

 

 

                                                                                    Torpare

 

 

                                                                                    Övriga

 

 

(1597)                     Tord Persson

 

                                Mikael Ersson

                                Sara

                                            Karin   1631                   g1 m Staffan Ersson g2 m Erik Gabrielsson g3 m Anders Jonsson se Ås övriga

 

                                Karin (Håkansdotter)               -17291028               troligen båtsman Per Persson Qvicks änka ovan

 

                                                        

(1755-1764?)          Christian Mickelsson Bergman/Härling  172711-18020408  g1  17490101   g2 17531014

                                                                                                                    båtsman f2 1748-53, o3 1753-80, från Båtsman Mickel Häring,

                                                                                                                    fr Näs, till Germesta

                                Brita Samuelsdotter 17310802-17981222               (f i Käxed 3)       

                                            Samuel       17540631    f i Berg, båtsman o5Lindbom     

                                            Christian    17561218    strandfiskare i Sätra

                                            Nils             17591109    okänd f ort, t kopv-sjöman i Gävle (Wedin)

                                            Sara            17610920-17650818

                                            Brita            17640822    g 17920408 m 1 Erik Ersson på Ulvön 2

 

 

 

                                           Copyright Ó 2018 Ronny Norberg