Näs

 

 

Mntl/Husförhör                                 Näs 1

 

(1634)-(1655)         Lars Olofsson       1605                                            död före 1665, bror med Erik Olofsson i Herresta dmb66

                                NN      (Hansdr?)                                                      troligen dtr t företrädaren klockaren Hans Pehrsson

                                Sara Ersdotter                                                           dmb 53, dmb65, från Sjöland 7                                                              

                                            1 Per                               nedan                                                                               dmb65

                                            1Karin        (1628)         g m Nils Persson i Norrgällsta 3                                   dmb66

                                            1 Anna       (1636)         g m Samuel Nilsson Käxed 1                                        dmb66

                                            1Elin           (1642)         g m Olof Eriksson i Mjällom 5:1, Nordingrå               dmb66

                                           

 

(1656)-(1670)         Per Larsson                                                               ovan

                                Merit  Nilsdotter                                                      från Sjöland 7,dotter till Nils Ersson, dmb65, 69

                                            Nils                                 borgare i Uppsala                                                           dmb85,90

                                            Hans           1658            nedan                                                                               dmb75,85           

                                            Johan         1659            nedan                                                                               dmb75,85

                                            Lars            1661            t Äskja 5, Ull                                                                   dmb75,85                                        

 

                                Johan Persson      1659                                            g 16901102          till Berg 1

                                Maria Nilsdotter                                                       från Berg 1

                                            Märeta       16910215   

                                             

 

(1673)                     Johan Ersson

 

(1679)-1716            Hans Persson       (1654)-17370116                        inhyses m hu 1718, ovan

                                Brita Nilsdotter     (1652)-172808                            inhyses 1720-26, från Berg 1                                                                 

                                            Nils             (1682)-16971126

                                            Kerstin       (1685)         mntl 01-04,dmb 1700, g 17041030 m Nils Persson i Sätra 1

                                            Anna          (1687)-16971108

                                            Maria          16881106-16971125

                                            Per              16910315    nedan

                                            Johannes   16970318-16971126         

 

1718-(1765)            Per Hansson         1691-17650421                           g 17161021, ovan

                                Lisbeta Persdotter  16890607-17701028                från Sätra 1                                                                                               

                                            Märita        17170721-17171013

                                            Hans           17180713    nedan

                                            (barn)         17201130-17201204

                                            Kerstin       17220114    g 17410111 m Mats Jansson, Germesta 1

                                            Brita            17250627-17280901

                                            Sara            17281122-17300419

                                            Lisa             17310222    g 17541103 m Olof Persson i Käxed 2                                                      

                                           

(1769)-(1778)         Hans Persson       1718-17970316                           g 17500530          ovan

                                Margareta Persdotter  17210407-17820512           från Docksta 1

                                            Per              17500821    nedan           

                                            Hans           17511215    till Edånger 2

                                            Karin          17530320    g 17791024 m Johan Jonsson i Myre 1

                                            Olof            17550807    nedan

                                            Nils             17590428-17610802

                                            Lisa             17610217-17610816

                                            Lisa             17630120-17661214                  

 

(1778)-(1800)         Per Hansson         17500821                                    g 17821110          ovan                   

                                Brita Nilsdotter     17640911                                    från Myre 1

                                            Hans           17861218-17871021

                                            Nils             17881218-17890208

                                            Per              17891107

                                            Hans           17951215-17970210

                                            Lisa             17951215

 

 

(1789)-(1800)         Olof Hansson       1755                                            g 17811111          ovan

                                Märet Nilsdotter   17530510                                    från Käxed 3

                                            Hans           17820822

                                            Nils             17860216   

                                            Olof            17880720

                                            Per              17910226

                                            Samuel       17961214

 

 

                                                                                    Näs 2(före 1692 del av Näs 3)

 

 

1692-1705               Johan Persson      1649-17051222                           dmb75                 nämndeman 98, länsman(1700-1705), från Näs 3

                                Lisbeta Johansdotter  (1649)-17340217                                              från Sätra 2

                                    Malin                              mntl92-95?             dmb75                 g m Per Olsson, Sörgällsta 2

                                    Per                                  d 17120713             dmb06

                                    Johan         (1677)         nedan                     dmb06

                                    Karin          (1678)         d i Gröde 17491015 som änka

                                    Erik                                 fdr 1711, 1716        dmb06, borgare i Gävle med namnet Wiberg (död 17360121 i Gävle)                                                       

                                    Margeta     (1682)         g 17021102 m Johan Olofsson i Käl 2

                                            2 barn                             d 16920807

                                            Elisabet      16931105-16940909         

                                    Nils             16931105    omyndig 1706, dmb06                                                                                                             

 

1708-1730               Johan Johansson (1677)-17290105                        g 17070101          ovan                   

1731-1742               Kerstin Johansdotter  (1686)                                  inhyses 1743-49(63 år enl attest 49), från Norrgällsta 4

                                (2 döttrar 1 son mntl  42)

                                            Johannes   17070825    mntl 25-28, levde 1734, fadder

                                            Lisbeta       17090808    g 1744 m Olof Kiellberg, Germesta övriga

                                            Karin          17120106

                                            Erik             171304        t Köja 5, Bjärtrå

                                            Kerstin       17160129-17170530

                                            Nils             17190125    nedan

                                            Kerstin       17211104-17240612

                                            Margareta  17211104    g ca 1747 m Olof Ersson fr Sörsvedje 3, Nä, t Norrgällsta 4

                                            Karin          17250728                          

 

1743-(1789)            Nils Jansson         1719-17921226                           g 17420919 i Ull, ovan

                                Marget Hindriksdotter  1719-17890503                 fr Jäppling 1

                                            Kerstin       17440801    nedan

                                            Margeta     17460925    g 17650408 m Jon Jansson från Dynäs, nedan

                                            Johannes   17490613-17490827

                                            Karin          17510213    g 17711228 m Jan Jansson från Överdal 3, nedan

                                            Lisa             17531224    g 17771109 m Nils Johanson från Överdal 3, nedan

                                            Anna          17590723    g 17810605 m Erik Ersson i Skoved 4, änka nedan   

 

                                Jon Jansson          17390914                                    g 17650408 från Dynäs 1,  till Rävsön 3:6, Nordingrå

                                Margeta Nilsdotter  17460925                                ovan

                                            Karin          17650221    ?!

                                            Margeta     17660908

                                            Nils             17690230

 

                                Jan Jansson          17450216                                    g 17711228 från Överdal 3

                                Karin Nilsdotter    1751                                            ovan

                                            Johannes   17720411

 

                                Nils Johansson     17500913                                    g 17771109 till Överdal 2 (del 2), fr Kalknäs 3, Boteå

                                Lisa Nilsdotter      17531224                                    ovan

                                            Johan         17800323    f i Överdal 3

                                            Marget       17820717    f i Kalknäs, Boteå

                                            Nils             17841008                          

 

(1778)-(1789)         Erik Jansson          17410122                                    g 17661109          fr Docksta 4, t Björnsjön, Ull

                                Kerstin Nilsdotter  17440801                                  ovan

                                            Jan              17670828 i Docksta

                                            Marg. Christ.  17780410

                                            Nils             17791124-17800409

 

                                Erik Ersson            (1754)-17870304                        g 17810605          från Skoved 4

                                Anna  Nilsdotter  1759                                           ovan

(1789)-(1800)         Jon Jakobsson      1759                                            g 17880325          från Herresta 3

                                            Nils             17841008

                                            Lisa             17890120

                                            Anna          17910114-17910414                                                                            

                                            Stina           17920324

                                            Jakob          17950125

                                            Anna          17970424

                                            Marget       17991226

 

 

                                                                                    Näs 3

 

(1597)-(1629)         Per Nilsson

                                            Rebecka     nedan

                                            Märit          g m organisten Elias Isaksson i  Enköping       dmb49

                                            Margareta  g m borgaren Johan Olofsson i Strängnäs        dmb49

 

 

(1634)                     Jakob  Ersson                                                            d  163509 i Pillau fr Käl

(1637)-1638            Rebecka Persdotter                                                  änka                     ovan

1639-(1673)            Per Christiernsson                                                   nämndeman 1648-76, broder Simon i Fucke dmb55, från Fucke 1

                                            1 Eva                              g m Jon Persson i Herresta 3           dmb55,65

                                            1 Per           (1629)         Åsäng 3, Nordingrå                          dmb64,65

                                            2 Christiern  (1642)       nedan

                                            2 Johan      1649            se Näs 2

                                           

 

(1679)-1691            Christiern Persson  (1642)-16920626                     nämndeman 1678,84, länsman(1690)                        ovan

                                Maret Christophersdotter  (1641)-17080426         från Sund 1

                                            Erik             (1669)         nedan            dmb75

                                            Margareta  (1669)         g 16961108 m Erik Christophersson i Sjöland 2        

                                            Märta         (1671)         g 16981023 m Per Ersson i Skoved 6

 

1693-1708               Erik Christiernsson  (1669)                                      g 16911108          länsman(1693-1698) ovan

                                Karin Persdotter                                                                                    från Docksta 1

                                            Märitha      16920501    g 17161028 m Nils Jonsson i Ås 1

                                            Christian    16950404    ( i Berg enl. dopboken)

                                            Brita            16980313    Näsberg, g 17240410 m borg o hdl Per Olsson Åhman fr Gävle

                                            Per              17010202    till Sjöland 4

                                            Margeta     17030326    i Docksta 1725

                                            Karin          17060930                          

 

1709-1747               Erik Petri Selander  16660513-1747                         f. i Själand, Säbrå                            komminister i Vibyggerå(1706-47)

1748-(1759)            Katarina Boding   16780529-17680410                   f. i Säbrå(dtr t länsman Björn Boding)

                                            Petrus         17061224    2:dre teoligie lektor i Härnösand, död 17690615

                                            Sara            17081025    g1 17331016 m borgaren Petter Söderström i Härnösand

                                                                                    g2 m handlanden J. Sellström g3 m lektor Clemens Eurenius

                                                                                    död i Kramfors, Gudmundrå 17810728

                                            Katarina     17110115-17160304

                                            Daniel         17120309    rektor vid Frösö skola

                                            Erik             17141107    konrektor i Härnösand, död 17771229

                                            Katarina     17170602    g 17420112 m landtmätare Gerhard Edman, död 17730405 i Bondsjö, Säbrå

                                            Kristina      17190726    g 17441006 m Petrus Fischer nedan

                                            Johannes   17220916   

 

 

 

(1765)-(1781)         Petrus Fischer       170605-178108                           begr. 17810909 f. i Fiskja, Gudmundrå (f. bonden Måns Olsson),

                                                                                                                    g 17441006, komminister i Vibyggerå(1749-81).

                                Kristina Selander  17190726-17940816                   ovan

                                            Olaus          17470323    (död f 1794 utan barn)

                                            Erik             17490126-17490327          f. o d. i Ullånger

                                            Magnus     17500519-17500528

                                            (dödfödd son)  17530612-17530612

                                            Kristina Margareta  17540711-17540915

                                            Katarina Elisabet  17560910               nedan

                                            Petrus         17571209    (död f 1794 utan barn)

 

(1776-1781)            Jan Jakobsson      1725                                   g 17470125 landbonde, f på Skidsta 2, Ull fl t Strinne 8

                                Lisa Ersdr              1723                                   fr Skidsta 4, Ull

                                            Jakob          1748            g 17800528     t Strinne 9

                                            Karin          17520114    f på Skidsta 2

                                            Johan         17630514    f på Törna 3          

                                            Brita

                                            Anna

 

 

(1778)-(1796)         Hans Persson Hardin 17620217  död f 89?           g 17841114          fr Herresta 2

                                Kajsa Lisa Fischer  1756                                          g2 17910626        ovan

                                Jonas Nordlund    1755                                            skeppare             till Germesta övriga

                                Hu oä Petrus         17830720-17830810         

                                            Stina Kajsa  17841207 

                                            Petrus         17870603

                                            Daniel         17911222-17920217

                                            Sara Lisa    17911222

 

 

(1789)-(1796)         Erik Persson          17571111    g17801112              landbonde, från Överdal 2, till Ås 2

                                Sara Nilsdotter      17490716                                    f. i Kexed 3

                                            Nils             17821022 Käl

                                            Erik             17850416 Käl

                                            Per              17880413 Överdal           

                                            Samuel       17900804 saknas i fb.

 

(1796)-(1800)         Hans Nilsson        17480617                                    g 17791107                                       fr Ås 2

                                Märeta Persdotter  17550317

                                            Karin          17820825 Ås

 

 

 

 

                                                  Näs 4

 

                               

(1637)-1638            Jöran Jonsson

 

1639-(1650)            Nils Jonsson                                                             från Utanskog 1, broder till Johan Jonsson i Utanskog dmb49

(1634)-1637            Märit Jönsdotter                                                      dmb90, tid g m Johan Olofsson, bonde på Näs 4 1626-30

 

(1651)-(1653)         -

 

(1655)-(1673)         Olof Persson

                                Karin? Johansdr   (1630)-17120421               styvdotter till Nils Jonsson ovan dmb90

                                            Karin          (1661)                                dmb75

                                            Jonas          (1663)                                dmb75

                                            Brita            (1664)                                dmb75

                                            Märit                                                     dmb75

                                            Per              (1654)         nedan            dmb75, dmb90            

 

(1679)-1710            Per Olsson             (1654)-17300801                        ovan

                                Sara Christophersdotter  (1660)-17401214            inhyses 1711-1712, från Sund 1

                                            Karin          (1685)         mntl 03-10, g 17160115 m Erich Erichsson fr Mädan 1 t Sjöland 4 och 6

                                            Olof            16900125    nedan

                                            Christopher  16930402 nedan

                                            Johan         16950921-16951214         

                                            Jonas          16970116-16970502

                                            Per              16980503

                                            Anna          17010730    g 17341117 m Per Persson i Docksta 2

                                            Märta         17040606-17040725         

 

1711                        Olof Persson         1690-17130705                           f10Styf 1711, ovan

 

1712-(1765)            Christopher Persson  1693-17720315                    g 1720/21(räk.)   ovan

                                Kerstin Christiernsdotter  16970823-17680207     från Sörgällsta 7

                                            Sara            17210122    g 17511103 m Christopher Olsson i Sund 4

                                            Karin          17221227    g 17510403 m Nils Nilsson från Sätra, till Sörgällsta 7, som änka Näs övriga

                                            Per              17241224    nedan

                                            Christiern   17270330    Nässén, borgare och hdl (hökare) i Härnösand, död i Sund 1780

                                            Annika       17300328    g 17581101 m Mårten Persson i Docksta 1

                                            Kerstin       17300328    g 17561013 m Daniel Jansson i Sund 5

                                            Mertha       17320803    g 1756 m Olof Persson i Docksta 1

                                            Olof            17350129    Nässén, handelsbetjänt i Härnösand

                                            Christopher  17371125-17371226

                                            Margeta     17400207-17400624                  

                                           

 (1765)-(1789)        Per Christophersson  1724-17881026                    g 17571030 g2 17631109                ovan

                                Kerstin Persdotter  17310912-17630501                från Docksta 1

                                Karin  Ersdotter    17381123                                    från Skoved 4

                                            Christopher  17581208-17641007

                                            Karin          1766?61      g 17891004 m Göran Jakobsson i Nyland 1

                                            Erik             17691001    nedan

                                            Per              17730324    nedan

                                            Kerstin       17751204    g 18031108 m Samuel Nilsson, Käxed 3

                                            Anna          17790605

 

 

(1789)-(1800)         Per Persson           1773                                            g 17930609          ovan

                                Stina Samuelsdotter  17680204                               från Sörgällsta 1

                                            Catrin         17940816

                                            Samuel       17951222

                                            Petter          17971125

                                            Anna          1799

 

(1789)-(1800)         Erik Persson          1769                                            g 17891018          ovan

                                Kerstin Jonsdotter  17690501                                 från Edånger 3

                                            Per              17900809

                                            Jonas          17920825-17920825

                                            Katrin         17931108                          

                                            Anna          17951201

                                            Erik             17980120-17980327

                                            Christina    17990225-17990328

 

(1789)-(1794)         Anders Hansson  1760                                            g 17900606          landbonde, från Fucke o2Hjelte, Ullånger

                                Kerstin Persdotter  17700201                                  från Mjällom 1

                                            Kerstin       17910719-17911104

                                            Brita            17921014

                                           

 

 

                                                                                    Torpare

 

 

 

 

                                                                                    Övriga

 

(1631)                     Elisabet Olofsdotter                                                 Samuel Nilsson i Norrgällsta gjort mökränkning dmb1631

 

(1646)                     Anna Abrahamsdotter                                            piga hos Nils Jonsson i Näs 4, dmb46

 

(1675)                     Malin Andersdotter                                                 gammal piga, född i Gärden 4, Nätra, anklagad för trolldom

 

(1675)                     Cecilia                    (1625)                                         född i Äskja, Ullånger, piga, anklagad för trolldom

 

                                Jakob Ersson                                                            Knekt tilldöms 4 seland jord av Näs 3 dmb1648    

 

                                Jon Ersson                                                                (i Sjöland)                                                                                                 

                                            Erik             17120225    (född oä, modern bör vara från Näs)

 

                                Erik Persson

                                Brita Stina Jonsdotter

                                            Erik             18000301   

                               

                                Sara Ersdotter       (1682)-17530307                        piga

 

                                Malin Ersdotter    (1692)-17640923

                               

                                Karin Olsdotter     (1686)-17701124                        änka, kan vara HP:s svärmor, i så fall f 16911213

 

                                Märeta Carlsdotter  16990903-17730207               piga, f  i Utanskog 4, död i Sjöland enl kyrkräkenskaper                  

 

                                Karin Matsdotter 17080426-17840111                   piga, dtr t f4 Mats Lustig och hans hustru Anna Nilsdotter, Sörgällsta övriga

 

1708-1709               Jon Lennartsson Näsman  (1679)-17150710         g 17071110 båtsman f3 1700-12 fr Eden 1, Ullånger, inhyses

                                Karin Christiansdotter  (1677)-17280714               fr Berg 1

                                            Kerstin       17080517

 

(1736)-(1741)         Mickel Matsson Häring  (1696)-17730301            g 17210115 g2 17601215, f i Löno, Lohteå Finland,

                                                                                                                    båtsman f5 Härling 1721, o3 Härling 1730-53

                                Märeta Christernsdotter  16950315-17580803      f i Berg 1

(1778)-(1789)         Karin Ersdotter    (1718)-17830817                        72 år enl reg. från Kallsta, Ullånger

                                            Mathias     17210924-17421103          f ort saknas, f5Westerberg 1742

                                            Lars            1724-17430508 o1Wijkman 1743

                                            Anna          1724            g 17711013 m änkl. o avsk. båtsman Per Persson o6Ångerman i Nordingrå

                                            Christian    17271203    f ort saknas, båtsman f2Bergman 1748-53, o3Härling 1753-80

                                            Anders       17300728    f ort saknas, nedan

                                            Lisbeta       17330120    f i Germesta g 1759 m res. båtsman Nils Persson, Berg övriga

                                            Nils             17350806-1763                  f ort saknas, f2Bergman 1753, o10Styf 1763

                                            Margeta     17381214-17420304          f ort saknas

 

(1765)-(1782?)       Anders Mickelsson Härling  1730-17890706        g 17631106 ovan dödort ej angiven, båtsman o6 Frisk/Backe 1758-82,

                                                                                    o3 Härling 1782-89, ovan, fr Germesta ca 1765,(ev till Germesta övriga 1782)

                                Karin Hansdotter 17350217                                    från Herresta o4Kiählström, till Germesta övriga

                                            Mickel        17640620    f i Germesta (borta 78-89 död f 1818)

                                            Hans           17660629    (borta 78-89)

                                            Anders       17681026    nedan           

                                            Jonas          17710115    (borta 78-89)

                                            Brita            17730920    (död f 1818) 

                                            Nils             17760705

                                            Christian    17790819    (död f 1818)

                                            Jacob          17820923    f ort saknas (död f 1818)

 

                                Jan Jansson          (17811110)?                               fr Kavle?

                                Brita Andersdotter  17730920                                 piga , ovan                                     

                                      Märta Brita 18000110                         

 

 

(1774-1779)            Christian Mickelsson Bergman/Härling  172711-1801  g1  17490101   g2 17531014  ovan,

                                                                                                                    båtsman f2Bergman 1748-53, o3Härling 1753-80, t Germesta.

                                Brita Samuelsdotter 17310802-17981222               f i Käxed 3          

                                            Samuel       17540631    f i Berg                   båtsman o5Lindbom 1788-99           

                                            Christian    17561218    f i Myre                 g 17970219 strf i Sätra

                                            Nils             17591109    okänd f ort

                                            Brita            17640822    f i Myre        

                                            Johannes   17670817    f i Germesta

                                            Lisa             17701102    f i Germesta

                                            Sara            17740701   

 

(1791)(1799)           Anders Andersson Westerberg  1768-                g 17911002  ovan, fördubbl. båtsman f5 Westerberg 1789 o3 Härling

                                                                                                                                                 1799-1819,  till Utanskog, Östmarkum,Germesta

                                Marget Persdotter 17680924- fr Västmarkum 3

                                            Anders       17911117-17960219  dödort ej angiven

                                            Petter          17931223    f i Utanskog

                                            Catharina   17960211    f i Germesta

                                            Greta           17990124   

 

 (1778)-(1796)        Karin Christophersdotter  17221227-17920119 d. i Berg?                Nils Nilssons änka, inhyses i Näs 3,

                                                                                                                                                 f. i Näs 4, från Sörgällsta

                                            Nils             17520204    f i Salom, Ull nedan

                                            Per              17550206    i Sörgällsta torpare i Norrgällsta

                                            Kerstin       17600918    f i Sörgällsta borta 78-89

 

                                Nils Nilsson          1752                                            g 17810416          ovan

                                Sara Larsdotter     17581215                                    från Edånger dtr t o9Lars Frimodig

                                            Nils             17810712-17820203

                                            Nils             17821115-17830613

                                            Johannes   17840615

                                            Per              17860225

 

                                Mats Matsson      17581222-ca1789?                     g 17841125 f o10Styf t f1Sund 1788

(1778)-(1800)         Kristina Ersdotter   17490112                                  inhyses i Näs 3 f på Skoved 4

                                            Mats           17840705    f i Skoved

                                            Erik             17861108    f i Näs           

 

(1789)-(1796)         Johan Fredrik Hallman                                             res.karl f7Dahlstedt 1790 d s.å.

 

 

 

                                                         Copyright Ó 2018 Ronny Norberg