Norrgällsta

 

Mntl/Husförhör                                 Norrgällsta 1(Kavle)

 

(1613-1619)            Anders Tomasson                   (Norrgällsta enligt Älvsborgs lösen, i Sörgällsta enligt en del andra skattlängder)

                                Hustru

                                            ?Elisabet    (1615)         gm Mats Nilsson i Sörgällsta

                                            ?Olof          (1616)         nedan?

 

(1629-1630)            Daniel Andersson

(1632-34)                Märeta

 

Jb45

3 seland jb51,55,60,63,79,83,89

(1637-1670)            Olof Andersson   1616 (rot37)                      ovan?

                                NN Ersdotter                             fr Docksta 1

                                            Anders       (1633)         nedan

                                            Märit          (1652)         g m Per Nilsson i Sätra 1

 

5 1/10 seland jb96

(1673)-1695            Anders Olsson     (1633)-16951215                        ovan

Kerstin Persdotter  (1637)-16940225

                                            Karin          (1661)         g 16911108 m Kristian Jonsson i Sörgällsta 7

                                            Märta         (1663)         g ca 1688 m Nils Persson i Nyland 1

                                            Per              (1668)         nedan

                                            Elisabet      (1668)         g 16960603 m Erik Samuelsson i Berg 4

                                            Nils                                 (2 söner mntl92-94, fdr94, 98)

                                            Margareta  (1680)         g 17160304 m båtsman o5 Lindbom senare i Sätra övriga

                                            Olof            (1684)         till Nyland 1

                                            Kerstin                           (fdr1700, 1701)                                  

 

1696-1730,33-38    Per Andersson     (1668)-17381210                        g 16960329          ovan

                                Kerstin Persdotter  (1669)-17410329                                                   fr Docksta 4

                                            Kerstin       16970520-16970805         

                                            Olof            16980609    till Sörgällsta 6

                                            Sara            16990601    g 17291028 m klockaren Erik Nilsson i Nyland 2

                                            Karin          17001209    g 17300531 m båtsman Erik Ersson Styf

                                            Kerstin       17020314-17811202          piga inhyses (Anders Perssons syster Ver76)  hfl78-89

                                            Per              17030430-17030609

                                            Brita            17040630    g 17321022 m Per Persson i Käxed 7

                                            Märeta       17051029    piga till Nyland övriga

                                            Elisabet      17070317    till Käxed övriga

                                            Anders       17080607    nedan

                                            Margeta     17110702    g 17361031 m Kristian Persson i Backe 1

                                            Anna          17130315-17151221

                                            Per              17161014    moder Nilsdtr i fb, g 17371030 (fdr) m änkan Karin Jonsdotter i Dynäs 3

 

1731-1732,39-80    Anders Persson   17080607-17901227          g 17341027                   nämndeman 1746-1765, uppnått 73 års ålder, afstådt hemmanet till sönerna mntl81, ovan

                                Kerstin Johansdotter 17071208-17810128   uppnått 73 års ålder mntl81, fr Käxed 6

                                            Kerstin       17351106-17450331 f i Östervalto, N-å

                                            Sara            17380224    f i Östervalto, N-å, (dtr mntl 54-71) g 17711107 m Nils Jonsson i Berg 2

                                            Karin          17411024    (dtr mntl57-75) g 17751022 m Nils Pålsson i Norrgällsta 2

                                            Lisa             17441210-17480624

                                            Per              17470628-17521226

                                            Johannes   17490714    nedan

                                            Andreas     17511118    nedan

 

1780-1800               Jan Andersson     17490714                           g 17751105                   bergar 1/3 del mntl80, bergar hälften mntl81, nämndeman 94-99      ovan

                                Märet Jonsdotter 17481227                           fr Berg 2

                                            Anders       17761017-17870304

                                            Jonas          17790408-17790711         

                                            Johannes   17811110    lever00          trol oä barn i Näs övriga 1800

                                            Kerstin       17860721    lever00

 

1781-1798               Anders Andersson 17511118-17980308      g 17791031                   bergar hälften mntl81                     ovan

                                Margareta Nilsdotter 17480122-17980314    fr Berg 5

                                            Kerstin       17830110-17860618

                                            Karin          17840814-17980611

                                            Anders       17901024    lever00

 

1799-1799               Jon Persson          17760516                           landbonde                   fr Sjöland 1, f lb utfattig (mntl1800), till Bålsjö 3, Bjärtrå

                                Maria Elisabet Bergvik 17730202                                                        fr Näs, Anundsjö

                                            Per              1797            (död som rättare i Sanna på Hemsön 1824)

                                            Jonas          17980506

                                            Lisa Sofia   17990701-17990816

 

1800-1800               Erik Persson          17571111    g17801112              landbonde, från Norrgällsta 4

                                Sara Nilsdotter      17490716                                   

                                            Nils             17821022 Käl

                                            Erik             17850416 Käl

                                            Per              17880413 Överdal           

                                            Samuel       17900804 saknas i fb.

 

 

                                                                                    Norrgällsta 2

 

(1627-50)                Per Svensson        1581            dmb 1644, nämndeman 1646-49, pantsatt jord dmb54                          

                                Hu

                                            (son)                               mntl43-45

                                            ?Nils                               nedan

                                            ?Per                                nedan

                                            ?Erik                               dmb 1653 11/8, belägrat Lisbet Håkansdotter fr Skoved

 

Jb45

7 seland jb51,55

(1651-55)                Nils Persson  död före 1662

                                Sara Persdotter död 1669 enl dmb 1686 vt §13, fr Käl 4

                                            5 barn enl dmb 1686 vt §13

                                            Johan prostdräng 1665 enl enl dmb 1686 vt §13 på Kyrkbordet                    

 

(1656-58)                Per Persson Lapp (rot74)                               ovan?, (förmyndare för Nils Perssons barn dmb62), trol båtsman mntl 62-67 (1679?) inhyses i Norrgällsta 2

                                                                                                           Båtsman i Gällsta, skyldig sin brorson prästdrängen Johan Nilsson 20 Dltr Kmnt dmb76

(1662-63?)              Malin Olofdotter  (1608)-16940101               fr Kyrkbordet 1, Skog

                                            Cecilia        (1655)         nedan

                                            Per                                  nedan

 

7 seland jb60,63,79,83,89

8 seland jb96

1659-60, 67-94       Erik Olsson            (1624)-17050625               född i Norrtälje, gift 2 ggr 40 år, köpt 3½ sel jord av änkan Sara dmb62

                                NN Israelsdotter                                              fr Berg 1

                                Anna Persdotter  (1631)-17091107                testamenterar sin egendom till make och sina styvbarn dmb80

                                            Johan         (1658)         (son mntl 84-93, sonhu 93) nedan

                                            ?Sara          (1663)         g 17050524 m Per Klasson i Mjällom 7, N-å

                                            Anna                              g m Olof Clemetsson, Västby 7, Helgum

                                            ?Olof          (1675)         båtsman f8Persian, Nätra

 

1695-1721               Johan Ersson        (1658)                                g 16920619                   g2 16931101        g3 16980220        ovan, till Överdal 2

                                Sara Johansdotter (1662)-16930326bg        

                                Sara Eriksdotter    (1661)-16940812               fr Sörgällsta 6             

                                Anna Eriksdotter                                             fr Sund 5

                                            Margareta  (1693)-16970425

 

1687-1689               Per Persson                               ovan, brukar 3-3½ seland enl mntl (2 seland jord av Erik Olsson hemman dmb98 ht §60)

1690-1693               Margareta Andersdotter         från Överdal 1

                                            Anders       1687            (11 år dmb98) båtsman f17Smed  i N-å

 

1696-1698               Cecilia Persdotter (1655)-16980529               ovan, g 16881111 m Erik Ersson Flink, båtsman o18 N-å

                                                                                                           vittne i trolldomsproc. 20 år gammal dmb75, inhyses 1696-98

                                                                                                           trol den avliden fastern till ovanstående Anders som nämns i dmb98 ht §60

 

1722-1722               Aron Olsson  Strömbeck 17000607 i Västby, Helgum                     g 17220328          båtsman f8 i Ullånger 1721, till Överdal 2 ca 1722

                                Anna Philipsdotter  16990209                                                             fr Käxed 3

 

1723-1741               Nils Ersson            16900921-17410111                                                fr Överdal 2 ca 1722

                                Karin Mårtensdotter  16980103-17760310                                         inhyses 1742-50, 63 år gl efter attest mntl 50

                                            Karin          17201106 f i Överdal, nedan

                                            Sara            17220722    2 dtr mntl 38-39

                                            Kerstin       17250319-17250702 (Karin i db)

                                            Annika       17261028    nedan

                                            Erik             17291018-17300531

                                            Erik             17310414-17410215

                                            Kerstin       17341018 (piga i Sörgällsta? 1756fdr)

                                            Brita            17380324

 

1742-1757               Pål Larsson           17070414-17650317          g 17411122                   afståt hemanet till l.b. och föder sig genom tiggande mntl58, fr Gålsjönäs 1

                                Karin Nilsdotter    17201106-17960926          inhyses 58-59, bärgar 1 sel. Skrifven inhyses och uplåtit hemmanet 1 seland jemte 2 ¼ dito (mntl 1761-72),                          

                                                                                                           Inhyses 1773-1781, 63 år gl utfattig och ganska siuklig mntl82, ovan

                                            Lars            17421225-17480710

                                            Karin          17460514    piga, sjukl. och utf. (mntl96-1800), hfl 78-00

                                            Kerstin       17480526-17490226         

                                            Nils             17520712    nedan

                                            Lisa             17560422    piga, siuk och sängliggande, mntl83, utfattig mntl90, sjuklig och njuter fattigdel mntl93-96, hfl78-00

                                            Erik             17600802-17620109

 

1758-1760               Jon Pärsson          17220929                                    g 17551026 landbonde, lämnat hemmanet till lb mntl61

                                                                                                                    fr Västmarkum 2/övriga, till Risnäs 1

                                Anna Ersdotter     1728                                            fr Klappsta 2, Ullånger

                                            Maret         17580222

                                            Anna          17600919

 

1761-1772               Olof Jansson         17250919 i Fuske, Ljustorp     g 17520921 i Ljustorp, landbonde, till Fuske 1, Ljustorp 1773 (mntl), fr Körning 1:2, N-å

                                Anna Nilsdotter   17261028                                    ovan

                                            Brita    17540102 f i Fuske, Ljustorp, dtr(mntl71-72)

                                            Nils      17550802 f i Öppom, Ljustorp, 15 år ganska liten och sjuklig mntl71

 

1773-1774               Nils Jansson         17371205                                    g 17661026    landbonde fr Docksta 4, till Docksta 4

                                                                                                                    skrifven son i Docksta och ägaren Nils Pålsson bergar hela hemmanet mntl75

                                Anna Olofsdotter 17420118

                                            Johannes   17670724 f i Docksta

                                            Anna          17700801 f i Docksta

 

1773-1800               Nils Pålsson          17520712                                    g 17751022          ovan

                                Karin Andersdotter 17411024                                fr Norrgällsta 1

                                            Anders       17770208-17770519

                                            Nils             17780605    lever00

                                            Anders       17800927    lever00         

                                            Karin          17821231    lever00

                                            Kerstin       17861220-17870409

 

 

                                                                                    Norrgällsta 3

 

                               

(1613-1619)            Nils Persson                              hemmansbyte 1594 dmb55, fr Sörgällsta 2

                                            ?Nils                               till Överdal 2

                                            Per                                  nedan

                                            Samuel Hjelte                knekt 1626, senare major, död 1690 på Törna 1,

                                                                                    gjort mökränkning på Elisabet Olofsdotter i Näs dmb 1631

                                            Brita                                g m Olof Eriksson i Kyrkbordet 1, Skog, i Överdal 1670-71

 

Jb45

10 seland jb60

9½ seland jb51,55,63       

(1621-1670)            Per Nilsson                                regementsprofoss (jb55), regementsgevaldiger, frihet på 24 seland (mntl54),

                                                                                    gevaldiger under Överste Thomas Gärffelts comp (mntl 47-50)

                                                                                    bror till hu Brita i Dal dmb70,71 (Merit i dmb71)

                                (hustru)

                                            Nils                                 nedan dmb70

 

9 ½ seland jb79,83,89

(1667,68,73)-1689  Nils Persson          (1622)-16940501               g 1655 (PN svärfader kyrä01), köpt 8 seland jord och gård av sin farbroder majoren Samuel Hjelte dmb77

                                Karin Larsdotter   (1628)-16980416               fr Näs 1 (Per Nilssons svärmoder kyrä97)

                                            Kestin        (1659)         (3 dtr mntl84,87) nedan                                                 

                                            Per              (1661)         14 år vittne i trolldomsprocesserna dmb75, till Edånger 1???

                                            Anna          (1663)         12 år vittne i trolldomsprocesserna dmb75, g 16990430 m änkl Per Olsson i Sätra 3

                                            Lisbeta       1664            11 år vittne i trolldomsprocesserna dmb75, g 16990212 m änkl Erik Ersson i Edånger 6

 

9 1/3 seland jb96

1690-1713               Per Nilsson            (1660)-17180223               g f 1687 (måg mntl87-89), fr Edånger 1

                                Kerstin Nilsdotter  (1659)-17250613             ovan

                                            Nils             (1686)         (son mntl04-09, kyrä18,26) nedan

                                            Karin          16900725dp  g 1714 m båtsman f7 Jakob Berg 

                                            Kerstin       16921016dp  g 17241228 m Olof Olofsson i Berg 3, se även Norrgällsta övriga

                                            Per              16950715    nedan

                                            (dödfödd)  (1699)-16991022

                                            Anna          17001118-17260508          piga (Nils Perssons syster kyrä26)

 

1714-1714               Per Persson           16950715                           ovan, t o4 Målare

 

1715-1741               Nils Persson          (1686)-17710317               g1 17171124                 g2 17480101        inhyses 1742-43, ovan

                                Märita Olofsdotter  (1653)-17460119            fr Sörgällsta 7, änka e Olof Ersson fr Stensland 2

                                Brita Persdotter    17060117-17800618 död i Docksta, fr Docksta 2

 

1736-1739               Jan Jansson          16971025    f i Käl 1          g 17351101                   landbonde, inhyses, till Skoved 6, Myre 3, Gudmundrå och Kallsta 4 Ull.

                                Annika Olofsdotter  17140124 f i Berg 1     

                                            Johannes   17360827-17361107

                                            Olof            17371107-17380115

                                            Sara            17390111

 

1742-1780               Johan Nilsson d.y.  17141219-17791212       g 1738                           inhyses 1741      nämndeman 1768-80; död, sönerna tillträdt hemmanet mntl81, fr Nyland 2

                                Kerstin Isaksdotter (1703)-17910422            77 år mntl81                 inhyses 1798-1800 (mntl), fr Gladom 1:1, Nätra (fdr42)

                                            Annika       (1738)         (2 dtr mntl 56-73)                               g 17731031 m änkl Johan Ersson i Viksäter 2, Ull

                                            Kerstin       17401123    (2 dtr mntl 56-73, 1 dtr 74-80)           g 17810604 m änkl Jon Johansson i Utanskog 4

                                            Nils             17421116-17430320

                                            Isak             17440126    nedan

                                            Johannes   17451207    nedan

 

1781-1800               Isak Jansson         17440126                           g 17830101                   g2 17900110        ovan

                                Märit Johansdotter 17630310-17880127                                             fr Utanskog 4

                                Kerstin Ersdotter  17621217                                                                 fr Edånger 8

                                            1 (son)        17831119-17831119          ej döpt

                                            1 Kerstin    17850414                           lever00

                                            1 Johannes  17861224-17880727

                                            2 Greta        17900628-17900818         

                                            2 Anna       17911013    lever00

                                            2 Sara         17940526-17940724         

                                            2 Erik          17950813-17950907         

                                            2 Johannes  17971122-17980307

                                            2 Märta Greta 17990204                      lever00

                                           

 

1781-1800               Jan Jansson yngre/äldre 17451207-17971124       g 17791129          ovan

                                Margeta Persdotter 17391213                        fr Käxed 2

                                            Kerstin       17811026-17820106

 

Hfl78-00                 Johannes Johansson  17751116 i Viksätter Jan Janssons systerson/fosterson Bou FII:6 nr 22, Bou FII:1 nr 146

 

 

                                                                                    Norrgällsta 4

 

(1613-1619)            Nils Persson

                                Marit

                                            Erik                                 nedan

                                            (dtr)                                g m Johan Jonsson i Utanskog 1

                                            Johan                             död före 1647, knekt för brodern Erik Nilsson (dmb48)

 

Jb45

8 seland jb60

8½ seland jb51,55,63

(1627-1663)            Erik Nilsson                                                      nm(1643-1644), ovan

                                Kerstin Perdotter                                             ev fr Sjöland 7 eller 3 dmb74?

                                            Nils             (1624)         nedan

                                            Anna          (1635)-16980130               fattig tiggerska 1698, trol samma som dtr nedan

                                            ?(dtr)                                                     g m Jon Johansson fr Käl 2 (dmb71,75,76), trol båtsman se Norrgällsta övriga

 

8½ seland jb79,83,89

(1667-1673)            Nils Eriksson         (1624)-16990411 i sockenstugan, g ca 1644,  (husarm mntl52) till sockenstugan ca 1677, ovan

                                Elisabet Ersdotter   (1614)-16990417 i sockenstugan, född i Utanskog, föräldrar Erik och Kerstin

                                            (1 son och 3 döttrar)

                                            Kerstin       (1653)-17021214               död i sockenstugan

                                            ?Elisabet    (1660)                                15 år, vittne i trolldomsprocesserna dmb75

 

9 seland jb96

(1679-1681)            Mårten Ersson      d ca 1682                           dmb86                          f i Sörgällsta 6, fr Sörgällsta 4

                                Kerstin Pålsdotter  (1649)-17390408             dmb86                          fr Västmarkum 1

1683-1709               Johan Matsson    (1650)-17310314               dmb86                          nm 1698-1702, inhyses 1710-1711, fr Sörgällsta 1

                                            Brita            (1664)         g 17040101 m Johan Persson i Dynäs 4

                                            Karin          (1673)         g 17011229 m Olof Andersson i Nyland 1, senare nedan

                                            (son)                               (mntl94-08)

                                            Sara            (1682)-16980824

                                            Kerstin       (1686)         g 17070101 m Johan Johansson i Näs 2

                                            Nils             (1687)         2 söner  mntl 08, son+sonhu mntl09, nedan

 

1710-1731               Nils Johansson     (1687)-17310411               g 17080315                       ovan

                                Karin Olofsdotter (1677)-17690611               inhyses mntl35-36, fr Käxed 5

                                            Johan         17080727    nedan

 

1734-1743, 47-67   Johan Nilsson d ä Widmark 17080727-17850703 g 17320412          båtsman 1744-45, sockenskrivare

                                                                                    elev v trivialskolan i Hsand 1717-25, gymn 25-27, student i Uppsala 1728

                                                                                    afstått hemmanet till son (mntl68), inhyses 68-69, inhyses och fattig mntl71, 63 år mntl72

1744-1745               Brita Johansdotter  17080607-17800318                                             fr Västmarkum 1

                                            Nils             17330415    nedan

                                            Johannes   17350221    nedan

                                            Karin          17371115    g 17720726 i Hsnd m handelsbetjänt Nils Strandell i Härnösand, vistas i Sätra som änka på 1790-talet.

                                                                                    g2 m Jon Olsson i Bräcke

                                            Kerstin       17410806    i Hsand 1765-1802, i Vålånger 1788-1806

                                            Brita            17450222    g 17711226 m änkl Per Johansson i Västmarkum 3, se även Norrgällsta övriga

                                            Jöran          17480630    repslagargesäll i Hsand 1775

                                            Per              17510904    till Norrsvedje 2:3 Nätra ca 1786, senare båtsman f19Söderberg och o11Hellman, Nätra.

 

                                Nils Jansson Widmark  17330415-17771010 Sthlm g 17591107       reservbåtsman, båtsman o8Degerman 1770-77, ovan

Hfl78-96                 Lisa Ersdotter 1732-17940418                                                              fr Myre, Gudmundrå

                                            Brita            (176111)-17611107 bg     nöddop levde 1 timme

                                            Kerstin       17630607-17630612

                                            Erik             17641026-17641028 bg    nöddop levde 1 timme

                                            (son)           17670318-17670322 bg    nöddop levde 1 timme

                                            Brita            17671223-17680103

 

1768-1769, 71-85   Jan Jansson äldre 17350221-17850320                   g 17621024          ovan

1786-1789               Lisa Persdotter     17310724    död ca1801            inhyses 90-93     fr Käxed 2

                                            Johan         17630722    15 år gl helt liten och omaglig         nedan

                                            Kerstin       17650407    g 17961103 m Nils Jansson i Ytterdal (bou FII:2 nr 49)

                                            Per              17680716    g 17941024 m änkan Märta Nilsdotter i Sörgällsta 4

                                            Nils             17710215-17710310

                                            Nils             17720522    lever00

                                            (Dödf dtr)  17770918-17770918

 

1786/89-1800         Jan Jansson dy     17630722                           g 17901117                   g2 18001226        ovan

                                Lisa Persdotter     17611001-17990219          fr Risnäs

                                Margareta Persdotter  17701124                   fr Västmarkum 1

                                            Lisa             17930330    lever00

                                            Marget       17941211    lever00

                                            Stina           17970405    lever00

 

1732-1745               Olof Andersson   (1682)         f. Norrgällsta 1      står som inhyses 1734, lämnat hemmanet till mågen, 63 år efter attest (Jan Hansson mntl 1746)

                                Karin Mårtensdotter (1673)    ovan

                                            Karin   17130823 f. i Sjöland 3, dtr mntl 34-45, nedan

 

1746-1747               Jan Hansson         17030920    f i Käl 1          g 17450410                   skriven i Nätra och Bjästa för dräng 1745 (Mntl45)

                                                                                                                                                 modern 73 år efter attest (Mntl47) (trol svärmodern)

                                                                                                                                                 Bytt sig till Nätra och Bjästa (Mntl48), fr Bjästa, Nätra, till Bjästa 1:1, 8:3, Nätra

                                Karin Olofsdotter 17130823 -17470208         f. i Sjöland 3                ovan

 

1748-1766               Olof Ersson           (1719)                                f i Sörsvedje 3, Nä; g ca 1747; till Skoved 6

                                                                                                           förlidet år skrefven i Norsviedie i Nätra sochn (Mntl48), bytt sig till hemman i Skoved (mntl67)

                                Margeta Johansdotter  17211104                  f i Näs 2
                                            Kerstin       17480908

                                            Johannes   17530708-17541027

                                            Erik             17530708-17550119

 

1767-1767               Jon Jonsson          (1710)                                f Härnösand fr Skoved 6, bytt sig till Nyland i Nordingrå (mntl68), t Nyland 3:1, N-å

                                Karin Persdotter   (1724)                                f Sunnansjö 8, Nätra

                                            Per              1749                                   f i Kungsgården 5, Bjärtrå

                                            Jon              1751                                   f i Kungsgården 5, Bjärtrå

                                            Samuel       1755                                   f i Dämsta 1, Styrnäs

                                            Jakob          1756                                   f i Dämsta 1, Styrnäs

                                            Karin          17590621                           f i Dämsta 1, Styrnäs

                                            Olof            17610201                           f i Dämsta 1, Styrnäs

                                            Paul            17630218                           f i Törsta, Boteå

                                            Daniel         17650523                           f i Skoved

 

1768-1785               Per Nilsson            17381027                           g 17651117                   sålt hemmanet mntl86                    från Nyland 3:1, N-å, till Norrgällsta övriga

                                Karin Nilsdotter    17350122                           f i Sörgällsta 5

                                            Nils             17671206-17680131

                                            Karin          17710615-17710811

 

1786-1793               Johan Nilsson       17580915                           g 17871028 fr Sörgällsta 2, till Berg 3

                                Margareta Mårtensdotter  17641026            fr Ås 1                                                      

                                            Nils             17890202   

                                            Christina    17900307   

 

1794-1796               Jon Samuelsson   17620402                           g 17840122                   landbonde          fr Åte, Själevad, till Sjöland 5

                                Stina Danielsdotter  17581127

                                            Jonas          17920430    f i Åte, Själevad

                                            Samuel       17950113   

 

1797-1799               Erik Persson          17571111                           g 17801112; landbonde, fr Ås 2, till Norrgällsta 1

                                Sara Nilsdotter      17490716                           f i Kexed 3

                                            Nils             17821022 Käl

                                            Erik             17850416 Käl

                                            Per              17880413 Överdal           

                                            Samuel       17900804 saknas i fb.

 

1800-1800               Per Mårtensson    17751111                           g 17991110                   fr Ås 1

                                Kerstin Jonsdotter  17760415                        fr Västmarkum 4         

 

                                                                                    Torpare

 

1784-1800               Per Nilsson            17550206    f. i Sörgällsta 7      g 17821014          torpare under Norrgällsta 1, fr Näs övriga

                                Anna  Nilsdotter  17450626                                    fr Berg 5

 

 

                                                                                    Övriga

 

 

 

 

                                Jon Johansson Dubblare 1644-17010714? (d i sockenstugan)       (dmb71,75,76), inhyses trol som båtsman i Norrgällsta 4 (mntl67-73), fr Käl 2

                                (?Anna) Eriksdotter  (1635)-16980130? (d i sockenstugan)            fattig tiggerska 1698, fr Norrgällsta 4

 

                                Olof Olofsson       17020307                                    g 17241228          fr Berg 3, antagl skrivna som dräng och piga i Norrgällsta 3, till Berg 3

                                Kerstin Persdotter  16921016                                  fr Norrgällsta 3

                                            Karin          17250624-17270702 f i Berg

                                            Kristina      17270102-17270624

                                            Annika       17280425

                                            Kerstin       17310302

                                            Olof            17320501

 

                                Erik Ersson Styf    17010929-17310516          g 17300531                   båtsman o10Styf 1721-1731, fr Överdal 2

                                Karin Persdotter   17001209                                    (trol inhyses i Norrgällsta 2 1731-35, Norrgällsta 1 36-50, tigger efter attest mntl51), fr Norrgällsta 1

                                            Erik             17310715 f ort ej angiven

 

                                Per Persson Vikman  17011213-174210         g 17321101                   båtsman f8Vikman (1720-36), o1Vikman (1736-42)

                                                                                                                                                 inhyses i Norrgällsta 2 (mntl 35-37), fr Sörgällsta 2                                                                                     

                                Karin Ersdotter     16930709-17760225          änka                              fr Överdal 2

                                            Malin          17340723    piga, till Sörgällsta 2

1761-1775                           Karin          17391211 f.ort ej angiven, piga, skiöter modern efter attest mntl61, g 17751112 m Per Jansson i Sörgällsta 2

 

                                Nils Mårtensson  1738                                            lappman

                                Karin Jansdotter                                                       fästekvinna (Norrgällsta 4??)

                                        Nils             17661209-17670420

 

                                Per Jansson           17380814                           fr Västmarkum 3

                                Brita Johansdotter  17450222                        fr Norrgällsta 4, till Västmarkum 3        

                                        Per              17670416-17770615          död i Västmarkum

 

                                Erik Nilsson           (1753)                                         fr Kornsjö, Nätra, till båtsman f4Målare 1789-90

                                Kerstin Johansdotter  17470102 f i Germesta 2    till Sätra övriga som änka

                                            Johannes   17740929

 

                                Erik Matsson        17500920                                    g 17790413          strandfiskare (försvar 1781), från Sjöland övriga, till Käl övriga och torpare i Berg

                                Karin Ersdotter                                                                                      fr Norrgällsta??

                                            Brita            17790614-17790829

                                            Kerstin       17800810

 

                                Jon Johansson     17510718                                    g 17821103 f i Ytterdal 1, fr Sund 4, t torpare i Berg

                                Karin Olsdotter     17570816                                    f i Germesta övriga, piga fr Docksta 1782

                                            Karin          17821127    f i Sund

                                            Olof            17841002    f i Sund

                                            Johannes   17870817

 

                                Samuel Lindbom   17540631                                    f. i Berg, g 17790405 sjöman, strandfiskare, båtsman

                                                                                                                    o5Lindbom 1788-99, fr torpare i Docksta ca 1793

                                Anna Persdotter   17560402                                    f i Omne dtr t båtsman o9 Hall

                                            Brita            17810504 f i Docksta       lever00

                                            Per              17831007 f i Docksta       död96-00?

                                            Samuel       17850207 f i Docksta       lever00

                                            Nils             17870326 f i Docksta       lever00

                                            Erik             17930318-17930507

                                            Anna Sara 17940317-17940404

                                            Johannes   17960112                           lever00

                                            Erik             17961222                           lever00

                                            Anna Greta 18000823-18000914

 

                                NN Bergman                             båtsman                 (se Germesta övriga Per Mattsson Bergman gift 2 ggr??)

1715-1716               (hustru)                                                                      inhyses under Norrgällsta 3

 

1766-1766               Lisbeta Ersdotter  (1708)-17760508??           änka, fattig, fri för utlagor efter resoln (mntl67-68)

 

1786-1786               Per Nilsson            17381027    lever 00         g 17651117                   förre bonden sjuklig och utfattig mntl87, fr Norrgällsta 4

1787-1796               Karin  Nilsdotter  17350122    lever 00                                              

 

hfl 78-89                 Malin  Nilsdotter  17100213-17891115          f i Nyland 2, änka inhyses i Norrgällsta 3, död i sockenstugan

                                                                                                           (båtsm Olof Frisks änka, avsk båtsm enl fdr62)                                           

 

                                Anna                      (1655)-17291221               hustru i Kavle

 

                                Sara Jonsdotter    (1671)-17390612               piga

 

 

 

 

                                                         Copyright Ó 2018 Ronny Norberg