Sätra

 

Mntl/Husförhör                                 Sätra 1

 

 

 (1621)-1637,

1641,1643               Jon Ersson            1584

                                Ingrid Olofsdotter

                                            Märit          (1615)         g1 m Kristoffer Jakobsson, Edånger 5, g2 m Daniel Jakobsson, Utanskog 3 dmb72

                                            Nils                                 dmb72, nedan

                                            Karin          (1624)         g ca 1644 m Nils Nilsson i Överdal 2 (änka där dmb72)

 

1638-1641

1644-(1679)            Nils Jonsson                                                             nämndeman 1667-1680                  ovan

                                Sara Persdotter     (1616)-16901224                        fr Skoved 6

                                            Erik             (1643)         t Skoved 6   

                                            Per              (164306)     nedan

                                            Anna          (1644)         g m Erik Jonsson i Backe 1                                          

                                            Sofia           (1648)-17080514

                                            Lisbeta       (1649)         g m Johan Persson i Käl 1

 

(1683)-1706            Per Nilsson            (164306)-17230331                    g2 16941228        g3 17181109        nämndeman 1702, ovan

                                Märit  Olofsdotter  (1652)-16920904                      fr Norrgällsta 1

                                Sara Jonsdotter    (1647)-17180101                        änka från Dynäs 2

                                Margareta Olofsdotter  (1665)-17210205              från Käxed 5, änka efter båtsman Olof Sundberg, Käxed, övriga    

                                            Jo(ha)n                           Zäterberg, borgare 1698 i Gävle död 1710, g m Grels Matsson Lucas änka Margareta Ersdotter.                                       

                                            Olof                                i Falun 1697

                                            Sara            (1675)         g 16981028 m Nils Matsson i Berg 2

                                            ?Kerstin     (1675)         (dtr mntl06) g ca 1713 m Lars Abramsson, Sörvåge 3, Själevad

                                            Nils             (1676)         nedan                    

                                            Märta                             g 1701011103 m Johan Matsson i Germesta 1                                        

                                            Margeta     1688-16880819

                                            Lisbeta       16890607    g 17161021 m Per Hansson i Näs 1

                                            Erik             16920724    Zäterberg, fiskardräng 1717, borgare 1725 i Gävle, kopverdifarare, g 1725 m Kerstin Olsdotter Holm (Ask)                                                  

 

1708-1713               Nils Persson          (1676)-17140131                        g 17041030          ovan

1714-1715               Kerstin Hansdotter (1685)                                      g2 17150814        från Näs 1

1716-1735               Hans Mårtensson  16940629                                  f i Skoved           kyrkvärd 1731-   från Ås 2, till Ås 2

                                            Märta         17070106    g 17261026 m Nils Persson i Herresta 2

                                            Hans           17081116    nedan

                                            Brita            17100807    g 17351012 m Johan Johansson, Käxed 6

                                            Sara            17120628-17120727

                                            Maria          171305        g 17381008 m Nils Ersson, Käl 4

                                            Mårten       17160902-17161021

                                            Kerstin       17180501    död späd

                                            Per              17200117   

                                            Kerstin       17231101    g 1742 m Mats Andersson, Äskja 4 Ullånger

                                            Johan         17251126    t Ås 2

 

1736-1775               Hans Nilsson        17081116-17840321                   g 17321015          g2 17441014        kyrkvärd (-1780-), ovan

                                Kerstin Mårtensdotter  17080209-17430731         från Ås 2

                                Brita Ersdotter      17210129-17870401                   från Käl 4

                                            Kerstin       17331011    f. i Ås            g 17620225 m Samuel Jonsson i Berg 2

                                            Brita            17351219-17400601          f. i Ås

                                            Nils             17380121    nedan

                                            Mårten       17410508    Zäterberg, borgare 1768 i Gävle, g 1761 i N-grå m borgaränkan Elisabet Wik

                                            Hans           17430710-17431113

                                            Lisa             17450902    g 17721101 m Clement Olsson i Edånger 5

                                            Hans           17470622    nedan

                                            Erik             17500301-17500513

                                            Brita            17510615-17520726

                                            Erik             17531006-17540304

                                            Per              17550416    nedan

                                            Brita            17580219-17580604

                                            Sara            17591005    g 17840106 m Olof Ersson i Skoved 4                        

                                            Olof            17630201-17630619                  

 

12 seland 1795

178?-1800               Hans Hansson      17470622                                    g 17721125          ovan

                                Sara Nilsdotter      17501030                                    från Edånger 2

                                            Hans           17721226-17730613 f i Edånger

                                            Brita            17750525-17920527 f i Edånger                                                        

                                            Hans           1776-17820203

                                            Sara            17800323

                                            Kerstin       1781214

                                            (dödf dtr)   17870125

                                            Nils             17870125                                   

 

(1781)-1800            Nils Hansson        17380121                                    g 17741030          ovan

                                Anna  Persdotter  17470801                                    från Docksta 2

                                            Hans           17750330

                                            Anna          17770119

                                            Per              17800523                          

 

(1780-96)                Per Hansson  Zätterlund  17550416                       g 17801107          sockenskrivare, till Nyland 2, ovan

                                Kerstin Kristofferdotter  17420124                        från Backe 2

                                            Hans           17810112

                                            Brita            17831002-17840321

 

1797-1800               Erik Persson          17620707                                    g2 17900613        klockare, från Nyland 2

                                Märta Mårtensdotter  17641012                             fr Dynäs 2

                                            1 Stina        17880203 f i Nyland

                                            Sara            17930113 f i Nyland

                                            Märta         17960826

                                            Anna Greta  17990308-18001017

 

 

                                                                                    Sätra 2

 

(1627)-(1629)         Olof Andersson

 

(1634)                     Olof Ersson

 

(1637)-(1670)         Johan Persson      1607                                            död f nov 73, fader Peder Nilsson i Sjöland dmb52,bror Olof dmb60, nämndeman 1653-1666, landstingsman

                                Malin Nilsdotter                                                       från Edånger dmb63, ovan dmb66

                                NN Olofsdotter                                                         från Herresta 1, änka efter Nils Sandersson i Sjöland 3 dmb66

                                            1 Per                               båtsman dmb63,66,73,88, kvar på hemmanet

                                            1 Olof         (1636)         nedan

                                            1 Karin       (1638)         g m Per Olofsson i Käxed 6 (dmb88)

                                            2 Lisbeta    (1649)         (vittnar i trolld proc 1675?) g m Johan Persson i Näs 2 (dmb88)

                                            2 Kerstin                        g m Mats Eriksson i germesta 1 (dmb88)

 

(1673)-1702            Olof Johansson    (1636)-17130531                        g2 1677  g3 16931029  g4 17050611                           ovan

                                                                                                                    utnämnd till sockenskrivare dmb66, ”opsyningsman” dmb88, ej sockenskrivare 1697                                                      

                                Kerstin Nilsdotter  1649-ca 1676                            vittne i trolldomprocessen75, Olof änkling dmb77

                                Karin Larsdotter   (1627)-16930226                        änka från Gärden, Nätra, dmb78 (Olofsdotter? i dmb)                       

                                Anna Samuelsdotter  (1660)-17050618                  från Käxed 1

                                Margareta Jonsdotter (1649)-(17251031)              änka från Germesta 2, f o d på Skoved 3

                                            Margeta                         (2 dtr mntl93, fadder 1689,92)

                                            (dtr)                                (2 dtr mntl93)

                                            Per              (1663)         nedan

                                            Olof            1673            dmb88, fadder 1690, (2 söner ?mntl 89,91,93)

                                            Karin          16940406    g2 m Per Persson, Sätra 3

                                            Anna          16970422    g m båtsman o1 Olof Sundberg     

 

1703-1723               Per Olsson             (1663)-17360606                        g1 1687 g2 16990430                      kyrkvärd 1725-30, ovan

                                Karin Persdotter   (1667)-16980701                        från Docksta 4

                                Anna Nilsdotter  (1660)-17301115                         från Norrgällsta 3

                                (avlat 7 barn m 1a hustrun, varav 4 lever 1698)

                                            Kerstin       (1687)         g 17121028 m Jon Persson i Skoved 4

                                            Olof

                                            Per              16890214   

                                            Nils             16900510-17110327

                                            Sara            16910728-16910823         

                                            Elisabet      16921023    trol död f 1698

                                            Sara            16940422    g 17181026 m Erik Johansson i Knäppa 2, Ullånger

                                            2 Karin       16991217    g 17301228 m änkl Erik Ersson i Herresta 1

                                            2 Margeta  17020912    g 17330624 m Johan Strömbeck (f i Herresta 2) i Norrtälje

                                            2 Olof         17050708    nedan           

 

1725-1776               Olof Persson         17050708-17860521                   g 17330101          ovan

                                Kerstin Ersdotter  17120204-17750514                   från Käl 4

                                            Per              17341010    nedan                    

                                            Erik             17370104    nedan

                                            Olof            17401001-17410308

                                            Anna          17420118    g 17661026 m Nils Johansson i Docksta 4

                                            Lisa             17441221    g 17670609 m Olof Olofsson i Skoved 5

                                            Kerstin       17490616    g 17761017 m Nils Jöransson i Käxed 5                                                  

 

1776-1789               Per Olofsson         17341010-17891115                   g 17621022         ovan

                                Sara Johansdotter  17350815-17921105                  från Docksta 4

                                            Olof            17630201-17640722                  

                                            Johannes   17651018    nedan

                                            Kerstin       17670319    g 17931020 m Samuel Samuelsson i Sjöland

                                            Olof            17691111    nedan

                                            Anna          17801110   

                                           

1776-1795               Erik Olsson            17370104-17950613                   g 17751029          ovan

                                Anna Jöransdotter  17450807-17930518               från Käxed 5      

                                            Olof            17770424-17770615

                                            (dödf dtr)  17781026-17781026

                                            Jöran          17801002-17801029                  

                                            Olof            17820814-17890922

                                            Kerstin       178409-17841003              2 veckor, ej i fb?

 

5 seland 1795

(1797)-1800            Jan Persson           17651018                                    g 17921115          ovan

                                Anna  Samuelsdotter  17700216                             från Sjöland 5

                                            Per              17931106

                                            Stina           17960218

                                            Sara            1799                                  

 

5 seland 1795

(1797)-1800            Olof Persson         17691111                                    g 17931105          ovan

                                Märta Johansdotter  17710823                               från Sund 1

                                            Sara            17940810-17941018

                                            Johannes   17970113-17970320

                                            Stina           17980814

 

                                                                                    Sätra 3 fr o m 1739 (sub 2 till 1738)

 

1621-1638               Erik Nilsson           1604-1637

1639-(1651)            Elisabet                                                                      änka

                                            Kerstin       (1626)         g 1667 m Olof Olofsson i Herresta övriga

                                            Karin          (1630)         g m Samuel Jonsson i Herresta 2   

                                            Per              (1630)         nedan

 

(1653)-(1655)         Brukas av Johan Persson på Sätra 2

                               

                                ?Nils Ersson                              inhyses?, ersättningsskyldig till en brand i Bönhamn 1658, dmb63

                                ?NN

                                            ?Erik                               ersättningsskyldig till en brand i Bönhamn 1658, dmb63

                               

(1656)-1697            Per Ersson             (1630)-16980116                        g 1659                  ovan

1698-1698                      Kerstin Persdotter  (1639)-16980208

                                            Erik                                 vittnar i trolld proc 1675, fadder 1692, 97

                                            Brita            (1660)         vittnar i trolld proc 1675, g ca 1683 m Daniel Jonsson i Edånger 4

                                            Per              (1666)         nedan

                                            Karin                              fadder 1690

                                            Kerstin                           fadder 1690

                                            ?Lisa           (1675)-17621017               piga

                                            Olof                                fadder 1695

                                            Johan         (1676)-16971230                       

                                            Elisabet      (1685)         g 17090829 m Nils Mårtensson Spännare, Edånger 3, båtsman o22 N-rå                       

 

1700-1746               Per Persson           (1666)-17461102                        g 16980426 g2 17201028 g3 17451131                       nämndeman 1715-1746, kyrkvärd 1708-25, ovan                                

                                Lisbet Samuelsdotter  (1670)-17200522                 från Berg 3

                                Karin Olofsdotter  16940406-17450101                  änka från Sätra (inhyses i Sätra 2 1720?) f i Sätra 2                                                                                                                   

1747-1748               Sara Persdotter     17140314                                    g2 17501025 m landbonden Mats Larsson, Åbord Högsjö               från Docksta 2/Berg övriga

                                (2 söner mntl25) (2 dtr mntl31-36,45-47)

                                            Per              16991209-17000128

                                            Samuel       17001221-17030607

                                            Kerstin       17020116   

                                            Olof            17040223    fadder 1726,27

                                            Per              17050423-17050618

                                            Johannes   17060617   

                                            Nils             17090210   

                                            Kerstin       17100408   

                                            Märet         17110402   

                                            Brita            17121109    g 17501104 m båtsman o4 Johan Kiellström, Sätra övriga

                                            Jakob          17140704    båtsman o4 Kiählström, Sätra övriga

                                            Samuel       17161007    Settervall

                                            Annika       17210604-17220304

                                            Karin          17230317    se Sätra övriga

                                            Annika       17241217-17300503

                                            Per              17270523    mntl 44-47 båtsman o9Frimodig 1748-51, till Edånger 3

                                            Margareta  17300410    g 17601019 m Olof Johansson (f i Gröde 1) fr Skoved 6, till Edånger 1

                                            Jon              17320406    till Edånger 5

                                            Erik             17350125

                                            (Dödf dtr)  17420307-17420307

 

1748-1769               Per Nilsson            17101106                                    g 17350526          till Käl 3               från Edånger 3

                                Sara Nilsdotter      17141226                                    från Berg 2

                                            Elisabet      17380125    f. i Edånger   (dtr mntl 55)

                                            Kerstin       17410704    f. i Edånger

                                            Nils             17421225    f. i Edånger   till Docksta 1                                    

                                 Sara            17460717    f. i Edånger

                                    Brita            17490928

                                            Per              17520416-17561226

                                            Jonas          17560324-17569792         

 

(1778)-1796            Olof Jonsson        17230512                                    g1 17531031        g2 17850325                                     från Käl 3

                                Dordi  Olofsdotter  17301210-17831028                från Skoved 1

                                Anna Olofsdotter 1738                                           från Sätra (Sund 4??)

 

6 seland 1795

(1797)-1800            Nils Ersson            17520716                                    g 17831102          från Käl 1

                                Sara Hansdotter   17610917                                    från Skoved 1

                                            Brita            17840814   

                                            Hans           17870324

                                            Magdalena  17890319 

                                            Erik             17910226   

                                            Nils             17930713-17960103

                                            Sara            17960129

                                            (Dödf son) 17990110

                                            Anna          17991020   

 

                                                                                    Övriga

 

                                Karin Andersdotter  (1669)-17490423                   änka

 

                                Nils Nilsson          (1700)-17700812                        i sockenstugan (borde vara från Docksta 4)

 

                                Anna Johansdotter  (1696)-17860226                    änka

 

                                Nils Nilsson          17201030                                    g 17510403          f i Edånger 3, till Salom, sedan till Sörgällsta 7

                                Karin Kristoffersdotter 17221227                           från Näs 4

 

                                Olof Hörning                             d 1745                     fördubblingsbåtsman

                                Karin Persdotter   17230317                                    fr Sätra 3

                                            Karin          17451205 uä

 

                                Johan Ersson Kählström  17210402?-17600303   g17501104           båtsman o4 Kählström 1744-60, f i Vibyggerå?? Trol fr Järnsta 1:2 N-å

                                Brita Persdotter    17121109-17761228                   död i Ås              från Sätra 3

                                            Erik             17510801    död späd enl fb

                                            Kerstin       17521212                                    g 17841021 m torparen Per Mårtensson i Edånger

                                            Per              17550718

 

                                Erik Matsson        1741                                            g 17700508          fr Hump, Ullånger, till Hump, senare till torpare i Utvik

                                Lisa Mikaelsdotter  17470531                                 från Kyrkbordet 1

                                            Mattias      17700506   

 

1741-1741               Nils Nilsson Linbom  169511-                                 g 17160304          båtsman o5 Lindbom 1712-40, avskedad, inhyses i Sätra 1, fr Berg 5                                                       

1742-1749               Margareta Andersdotter 1680                                fr Norrgällsta 1                                                            

                                            Annika       17161028 f ort ej angiven        g 17501021 i Hsd m sm borg Nils Nyberg fr Nyland 1

                                            Kerstin       17190101 f ort ej angiven        (dtr mntl42-44,46-47 Kerstin45) nedan

                                            Nils             17220929 f ort ej angiven        g 17511110 m Brita Larsdotter fr Dynäs, till okänd ort

                                            Margareta  17261030 f ort ej angiven

                                            Karin          17280723 f ort ej angiven        g m Jakob Andersson, Byvattnet, Skorped

                                           

                                Johan Brunberg                                                        g 17471105          handels betjänt fr Borås

                                Kerstin Lindbom  17190101                                    (hu Kerstin Nilsdotter mntl48-50?) ovan                

                                            Margareta  17490607

 

                                Mickel Matsson Häring  (1696)-17730301            g 17210115, f i Löno, Lohteå Finland,

                                                                                                                    båtsman f5 Härling 1721, o3 Härling 1730-53                                                                   

(1721)                     Märeta Christernsdotter  16950315-17580803      f i Berg 1, inhyses i Sätra 1, i Germesta 1733

                                            Mathias     17210924    f ort saknas

                                                                                                          

 

1734-1755               Mattias Häger       1709/11-17870609                     g 17330708  fr Gävle  sockenskräddare avsk , fattig 59, inhyses se även Käxed övriga

                                Anna  Olsdotter   1696-178?                                   fr Gävle                                           

                                            Gabriel        17340510    fönsterbyggare, till Backe övriga

                                            Magdalena  17360507  f. i Käxed g 1765 m borgare Jonas Högberg i Härnösand

                                            Carin           17381202-17390311 f. i Käxed

                                            Carin           1739-17420214                  ej med i fb reg

                                            Mattias      17420128-17420214 f. i Käxed

                               

                                Jakob Persson Kählström       17140704-17420805                            båtsman o4Kiählström 1738-42, f i Vibyggerå, inhyses i Sätra 2, fr Sätra 3

1741-1752               Kerstin Andersdotter                                              njuter almosor 49

                                            Per       17400717           torpare i Berg

 

(1778)-1796            Mårten Säterberg 17410508   död 96-05               g 17760623          borgare i Gävle, fr Sätra 1

                                Anna Johansdotter 1747-17970602                      

 

(1778)-1789            Per Unesson  Ödberg  (1719)-17861119                g 17740417          strandfiskare, änkling fr Ulvön 3

                                Kerstin Johansdotter  17340415                             lever ännu 1800, från Ytterdal 1

 

(1789-1796)            Erik Boman            1763                                            g 17900117          reservkarl

                                Stina Danielsdotter 17630814                                 från Dynäs 4

                                            Lisa             17900525    f. i Dynäs

                                            Daniel         1794-17941205  dödort saknas

 

                                Erik Målare            1753-17900101                                                        f4 Målare 1789-90

(1792-1796)            Kerstin Johansdotter  17470102-17971029 (d i Docksta kyrä)        fr Germesta 2

                                            Nils                                 död ca 94-96

                                            Johannes   17740929    f i Norrgällsta

                                            Karin          1778?          struken ca 98

                               

(1789-1796)            Catharina Widmark  17371115                                änka efter h-betj Nils Strandell i Hsd, fr Norrgällsta 4

 

1798-1800               Christian Christiansson Häring  17561218    f i Norrgällsta            strandfiskare, från Germesta övriga o3Härling

                                                                                                                                                 oä barn i Backe 1794

                                Maja Lena Hansdotter 17750318 f i Yttersel 4:1, Anundsjö           trol hit med styvmodern Brita Ersdotter i Germesta 1

                                                                                                                                                 (utfattiga pigan Magdalena Hansdotter i Sätra mntl97)

                                            Brita Stina  17970428

                                            Märta Cajsa  17980603-17981104

                                            Christian    17990518

 

1795-1800               Anders Kiellström 1764           f. i Uppland           båtsman o4 Kiällström 1789-1815, fr Herresta övriga                        

                                Anna Olofsdotter 1765            fr Nyland, Nätra

                                            Anna Katarina  1788

                                            Christina    17910921

                                            Olof            1793-17981104                  ej m i fb

                                            Elisabet      17950714-17960413

                                            Lisa             17970820

                                            Anders       17991016

 

 

 

 

 

                                                         Copyright Ó 2018 Ronny Norberg