Sund     

 

 

Mntl/Husförhör                                                       Sund  1

 

(1545)-(1559)         Salmon Siurdsson

                                            Olof?

                                            (Siurd?       Knekt (1589) Sund 3?)

 

(1589)-            Olof Salmonsson                                                      blev 100 år död före 1671

                                            Märit          nedan

 

1615                        Peder Ersson         1588                                            från Sjöland 7    dmb 46 Hade två bröder dmb83

Märit Olofsdotter                                                     ovan    dmb71

                                            ?Erik                               soldat i Lunne, Arnäs 1647-52, borgare i Hsd med namnet Sund 1666.

                                                                                    Död före 1683

                                            Christopher                   nedan

                                            Clara                               gm Olof Persson i Sörgällsta 2    dmb78

                                            (Anna)                           dmb78

                                            Margareta                      gm Johan Sandersson i Sjöland 5 barn Salomon och Margareta dmb78

                                            (Kerstin?)                      gm Per Ersson i Docksta 1 dmb78

 

 

1634-1673               Christopher Pedhersson..1611(rotl 37)-16991226            nm(1670-1677) ovan   

                                Anna Olofsdotter (1619)-1696                                (Persdotter i makes dödnotis, trol fel)  född i Gällsta

                                            Märit          1641            g m Christier Persson Näs 3

                                            Olof                                till Sund 2

                                            Per              nedan  

                                            Mats           dmb75 Till Hsd 1678, borgare med namnet Sund 1684 död 1694.

                                            Sara            1661            g m Per Olofsson, Näs 4

                                            Karin          1665            g 16891103 m Erik Nilsson, Överdal 2

                                            Ella              1665

 

1679-1703 (se Sund 2)

 

1704-1720               Per Christophersson                d 17350727             g 16991029         ovan dmb 1707 vt §27

Kerstin Simonsdotter  (1660)-17371226                från Edånger 8 / Skoved 7

                                            Märet         17010921    nedan

 

 

 1721-(1769)           Per Persson äldre 16941221-17780208                   g 17201113         från Skoved 2

                                Märeta Persdotter  17010921-17930516                 ovan

                                            Per              17210730    t Bergom 3, Tollsätter 3:2 och sedan Överdal 2           

                                            Kerstin       17230106    g 17671030 till Kexed 7

                                            Sara            17270316    g ca 1751 m Båtsman Mårten Unesson Wikman o1

                                            Margeta     17290514    nedan

                                            Jonas          17310301    t Sund övriga, Järesta 2:2, Mjällom, Körning 1:4

                                            Lisa             17321112    g 17670707 m Jakob Jakobsson fr Utanskog 2

                                                                                                           Lb i Frök 8, Gavik 1, Rävsön 3:6, Edsätter 2:1, Fröstvik 1:1, Ulvön 6

                                                                                                           där han antagligen dog 1789. Lisa trol. hit som änka 1793(nedan).

                                            Karin          17330409    g 17690620 m Göran Ersson fr Käl 4, t Bjästa 6

                                            Johannes   17370207    nedan

                                            Olof            17390102-17401214

                                            Erik             17401125-17410119

                                            Märeta       17411127    g 17681109  m Daniel Olofsson Sund övriga

                                            Olof            17450329    nedan

                                            Erik             17460604

 

 (1765)                    Jon Jansson          1735                                            g 17650221 från Utanskog, till Utanskog 4

                                Marget Pärsdotter  17290514                                  ovan

                                            Kerstin       17650311

 

 

(1772)-(1800)         Johan Persson den äldre  1737                               g 17710420  ovan

                                Kerstin  Nilsdotter  1741                                         från Ytterdal

                                            Mareta       17710823    g 17931105 m Olof Pärsson Sätra 2

                                            Maria          17740826    (Johan Johansson fader i fb?)

                                            Kerstin       1777            (ej med i fb)

                                            Lisa             17800204

                                            Per              17840122

 

(1776-1800)            Olof Persson         17450229                                    g 17761101         ovan

                                Sara Matsdotter   1739                                            från Näs

 

 (1793-1800)           Lisa Persdotter     1732                                            änka hit 1793  ovan

                                            Lisa             17750302    f i Frök

                                            Greta           17791104    f i Edsätter

 

 

 

 

                                                                                    Sund 2 (Sund 1 delades år 1700 i Sund 1 och Sund 2)

 

 

1679-1702               Olof Christophersson  (1648)-17020611                g 1683  fr  Sund 1   

                                Brita Unosdotter  (1661)-17380115                        fr Ulvön 5     inhyses i Sund 1 1703-1709

                                            Per              1684            nedan

                                            Brita                                (fadder 1712)

                                            Christopher                   dmb 1722 vt §11 trol borgare i Gävle m namnet Sundin

                                            Uno            16890117    fördubbl. båtsman Wikman f8  1715 död 17150728

                                            Mareta       16910524    g 17200103 m Jon Danielsson, Käl 3

                                            Erik             16930122    båtsman Frimodig o9, e avsk 1744 t Sjöland 6

                                            Olof            16960302-16960430

                                            Sara            17010928-17020112

 

1703-(1750)            Per Olofsson         (1684)-17530117                        g 17110101  ovan

                                Karin Danielsdotter (1684)-17680717                    från Käl 3

                                            Olof            17120725-17170908

                                            Per              (1714?)       mntl 45,46  nedan

                                            Daniel         17160603-17160909

                                            Brita            171709-17180921

                                            Olof            17201030    borgare i Gävle m namnet Sundell

                                            Anna          17251205    g 17531106 m Mats Östensson, Ulvön 5

 

(1755)-(1789)         Per Persson yngre  1714-17910809                        g1:17501021  g2:17641106   Ovan

                                1:Karin Johansdotter  1724-17631120                    från Myre 1

                                2:Karin Jonsdotter  1726-17910529                        från Mäja 3, Ullånger

                                            Karin          17520130    g 17751031 m Roland Jansson Ulvön 6, Nätra

                                            Johannes   17540814    nedan

                                            Brita            17560501    g 17841121 m Erik Nilsson, Ytterdal 1

                                            Per              17580112    blir Sjöman i Gävle med namnet Sundell

                                            (son)           17610104-17610104          dödfödd

                                            (son)           17631120-17631120          dödfödd

 

 (1780-1800)           Johan Persson d yngre  17540814                         g 17801026  ovan

                                Märeta Ersdotter  17550103                                    från Käl 1

                                            Per              17810303

                                            (Son)          17840220-17840222?  dödfödd

                                            Brita            17850415

                                            Karin          17880103

                                            Erik             17901127-17920126

                                            Johannes   17940218

                                            Erik             17970415

                                            Märta         18000101

 

 

                                                  Sund 3 (Hette Sund 2 till ca 1710-1720)

 

                                (Siurd Salmonsson                                                   knekt (1589) Sund 1?)

 

 

(1627)                     Hans Siurdsson                                                        tidigare Knekt i Berg 1620-26

(1630-1638)            Kristin

                                            Kerstin       (1623)         nedan

 

 

1642- (1673)           Nils Simonsson    (1611)-16980815                        g ca 1646  Född i Skrike, Nätra. son till Simon Gullichsson o hans hustru

                                                                                                                    Märit Jonsdotter enl begr.bok. (Simon hittas ej i Skrike) 

                                Kerstin Hansdotter  ( 1623)-16950217                   ovan

                                (9 barn, varav 3 döttrar lever 1698)

                                            Merit          (1649)-1698  g 1671 m Christopher Joensson, Backe 2

                                            Anna          1650            dmb80  nedan

                                            Kristina      1654            dmb75  g 16891027 m Per Samuelsson, Berg 3

                                            Simon         1661            båtsman i Nordingrå                  

                                            Margreta    1666            dmb75  g 16941104 m Nils Samuelsson, Käxed 1

                                            Hans                               t Järesta 5:1, båtsman i Nordingrå

 

1679-1692               Jakob Danielsson                                                     fr Utanskog 3  flyttar till Utanskog 1

                                Anna Nilsdotter   1650                                            ovan

                                            Nils             (1669?)       enl begr.bok

                                            Märit          (1676?)

                                            Kerstin       1678

                                            Annika       1684

                                            Daniel         1684

                                            (son)           1688-16880520

                                            Karin          16890609

                                            Margeta     16910830

 

 

1693-1701               Sara Olofsdotter   1649-17111217                           fr Edånger 5 änka efter Hans Nilsson Järesta 5:1 ovan.

                                            Per              1675            nedan

                                            Karin                              g 17041106 m Zachris Hansson Strömbäck, båtsman, Mäja 3 Ullånger               

 

 

 

1702-1739               Per Hansson         1675-17450714                           g 1706 (Kyrä)   (fel i dödreg)   ovan

   (1746)                  Lisbeta Jöransdotter  (1683)-17700106                  fr Ulvön 5

                                            Hans           17060722    båtsman o7Styf i Nordingrå, bonde på Röksta 2:1

                                            Jöran          17081228    nedan

                                            Sara            17110903    nedan

                                            Lisa             17140425-17170728

                                            Per              17160916    elev v Härnösands skola 1727-29 med namnet Sundwall

                                            Johannes   17190405-17240525

                                            Olof            17220408-17240412

                                            Karin          17240317-17250411

                                            Lisbeta       17240317-17250411

                                            Kerstin       17260929    g m Göran Ersson, Käl 4

                                            Erik             17291219    borgare i Strängnäs och Gävle med namnet Sundbom

 

 

                                Jöran Persson       1708                                            ovan Båtsman o140Mild i Hudiksvall (1730)

                                Märta Persdotter                                                      från Bygdeå

                                            Göran         17270328-17270824         

 

 

1740-(1789)            Olof Ersson           17090314-17910506                   g 17341110  fr Käl 4

                                Sara Persdotter     17110903-17911019                   ovan

                                            Lisa             17350117    g 17651107 m Per Persson i Docksta 2

                                            Erik             17370227-17370731

                                            Pähr            17390914-17391202          Erik enl db. f d 12 enl reg

                                            Erik             17410619    nedan

                                            Olof            17430504    nedan

                                            Per              17450206    t Sund övriga

                                            Jöran          17461216-17470412

                                            Sara            17480322    nedan

                                            Cherstin     17500402    g 17841112 m båtsman Lars Nyman i Själevad

                                            Hans           17520626    till Käl 4

                                            Nils             17540912

 

(1771)                     Erik Olsson            17410619                                    g 17710609  ovan  till Käl 4

                                Lisa Johansdotter  17441024                                  från Edånger 7

                                            Sara            17710728

 

 

(1779-1780)            Johan Wedin        1744                                            g 17790106  Skeppare  fr Käxed 6 t Näs 4 Ytterlännäs

                                Sara Olofsdotter   17480322                                    ovan

                                            Johannes   17801013-17820224          död i Kexed enl reg

 

(1782-1800)            Olof Olofsson       17430504                                    g 17821112  ovan

                                Kerstin Christophersdotter  17610918                  från Sund 4

                                            Sara            17831202

                                            Erik             17871105

                                            Olof            17871105

                                            Christopher  17910506

 

 

                                                                                    Sund 4   (Hette Sund 3 till ca 1710-1720)

 

 

(1634-1639             Jakob Olsson?)

 

 

1640-1646               Hr Samuel Erici Gestrinus 

 

 

1647-1651               Peder Ersson                                                             se Sund 1 

 

1651-1690               Nils Jakobsson                         d ca 1685                från Käl 3

                                Kerstin Ersdotter  1631-17100310                           trol från Käl 2

                                            Sara            1652            g m Lars Andersson, Överdal 1

                                            Margreta    1662            dmb75 g 16881118 m Mårten Persson, Utvik 3

                                            Jakob          1657?          nedan

                                            Johan                             nedan

                                            Erik                                 borgare i Gävle från 1694 med namnet Sund

                                            Clara                               g t Utvik, Ullånger möjl m båtsman o4 Johan Nilsson Holm

                                            Karin                              g 17050709 m båtsman o4 Johan Nilsson Holm

 

1688-1692               Jakob Nilsson       1657?-16920720                         tredjeman 1676 därefter båtsman  ovan

                                Lisbetha Olofsdotter                                               fr Öden 2, Ullånger, omg 1699 m Erik Olsson, Utvik 2

                                            Christina               16881005

                                            Lisbeta                 16900227                 nedan

                                            Olof                      16910727

                                            Olof                      169207-16920729

 

 

1693-1697               Johan Nilsson                           d 1697                     båtsman o1 Hake 1687-97 Ovan

1698-1703               Meritha Jöransdotter                                               fr Mjällom 2:1, Nordingrå, änka efter båtsman o4 Erik Olsson Fisk

                                                                                                                    Inhyses1707-1709 i Sund

                                            (Son)          1691-1691

                                            (Barn)         1694-16940909

                                            Karin          16950721-17071109          död i Mjällom

 

 

1704-1709               Johan Pärsson      (1652)                                         fr Kallsta 5, Ullånger, tid bonde på Hump 1 båtsman f2 Sund 1701-703

                                                                                                                    Inhyses 1710     till Käl övriga före 1720

                                Brita Hindriksdotter  (1650)

                                            Karin          1679            g 17171103 m Erik Danielsson, Käl 3

                                            Kerstin       1681            g 17110205 m Nils Johansson, Käl 1           

                                            Elisabet      1684-17450811  död som piga, Käl övriga

                                            Ella(Lena)                      (fadder 1718) g m båtsman o1 Lars LarssonWiström Sund övriga

 

 

1710- 1749              Olof Nilsson          (1685)-17600413                        fr Knäppa 1       g2:17291116  g3:17390702

                                1: Lisbetha Jacobsdotter  1690-17280331             ovan

                                2: Sara Danielsdotter  16980906-17371002            från Käl 3

                                3: Annika Persdotter  (1685)-17590521                  från Käxed

                                            Nils             17100821

                                            Erik             1711            mntl 44,46,begr.bok  till Käxed 4

                                            Jacob          17120202-17120225

                                            Olof            17141017    sjöman i Gävle 1754 med namnet Sundin

                                            Johannes   17170519-17170825          ej med i fb

                                            Jacob          17180803    t Sund övriga    

                                            Pär              17210917    lever 1743 (dmb vt43)

                                            Johan         17240216-17421116          båtsman f1 Sundberg 1742 (dmb vt43)

                                            Jonas          17260420    torpare Sundin i Sund

                                            Christopher  17280323 nedan

                                            2: Anna      17301015-17301220

                                            2: Daniel     17311108    t Sund Övriga

                                            2: (barn)     17330121-17330121

                                            2: Mathias 17340219    till torpare Käl

                                            2: Lisa         17360501-17470614

                                            2: Anna      17370915

 

 

1750-(1767)            Christopher Olsson  17280323-17670614              g17511103  ovan

(1769-1778)            Sara Christophersdotter  17210122 –17951028    från Näs 4

                                            Olof            17520924-17910509          dräng

                                            Christopher  17541218-17850424       dräng

                                            Lisa             17560920-17570313

                                            Erik             17590822    nedan

                                            Cherstin     17610918    g 17821112 till Sund 3

                                            Pehr            17640128    torpare i Sund

 

 

1783-1784               Jon Johansson     17510718                                    g 17821103         landbonde  t Norrgällsta, Berg sist torpare i Germesta            

                                Karin Olofsdotter (1760)

                                            Karin          17821127

                                            Olof            17841002

 

                                Marget Olofsdotter  1768

                                            Olof            1786            ej i fb

                                            Johannes   1787            ej i fb

 

 

1789-1800               Erik Christophersson  17590822-(1823)                 ovan

                                Anna Jonsdotter  17630912                                    fr Yttered 2, Skog

                                            Jonas          17880802-17880824

                                            Christopher  17890717

                                            Sara Stina  17911029

                                            Erik             17930921

                                            Anna Cajsa  17951017

                                            Jonas          17980702-17980824

                                            (Son)          17980702-17980702          dödfödd

                                            Margeta     17990920

 

 

 

                                                                                    Sund 5 (Hette Sund 4 till ca 1715-1720)

 

 

(1610)-(1627)         Erik Mårtensson                                                       g 1616 (älvsborgs lösen) död före 1650 dmb49    Knekt

                                Märit Nilsdotter                                                        fr Käl 1  dmb49

                                            dotter         (3:männing m Erik Erssons Hustru nedan). g m Nils Eriksson i Jälsta

 

 

1651-1690               Erik Ersson            (1622)-16990118                        nm(1678-1683) utsedd till nämndeman 16790908(ordinarie?) 

                                                                                                                    född i Käl 3  köp dmb 1648

                                Margareta Nilsdotter  (1616)-16891227                 fr Sjöland 7

                                (6 barn varav 2 lever 1699)

                                            Olof            (1650)         nedan

                                            Annika                           g 1698 m Johan Ersson, Norrgällsta 2

 

1691-1711               Olof Ersson           (1650)-17331118                        g 16900611  ovan

                                Anna Simonsdotter  (1663)-17121012                   fr Edånger 8 / Skoved 7

                                            Erik             16930917    nedan

                                            Margeta     16951222    g 17171124 m båtsman f9, o1 Lars Larsson Wiström (Övriga Sund)

                                            Johannes   16980830    nedan

                                            Jonas          17010301    båtsman o6 Frisk 1720, Nyland övriga

                                            Nils             17030409    t Sörgällsta 5

 

1712-1716               Erik Olsson            16930917                                    coopverdifarare och borgare i Gävle med namnet Sund, ovan

                                                                                                                    (död 17420219 i Gävle)

                                                                                                                    g 1726 i Gävle m änkan Sara Johansdotter

 

1717-1743               Johan Olsson        16980830-17431016                   g 17181227  ovan

1744-(1755)            Annika Danielsdotter  16940429-17591223           från Käl 3

                                            Annika       17191028    g 17561130 m Erik Olsson, Käxed 4                                 

                                            Margeta     17220515-17670510          piga

                                            Karin          17241116-17860727          piga

                                            Olof            17270323-17470524          20 år 11 dgr

                                            Kerstin       17300223-17530708

                                            Elisabeth    17330415                           g 17530312 m Jon Persson fr Sund 1 (Sund övriga)

                                            Daniel         17370109                           nedan

                                            Sara            17400224-17911114          piga 48 år

 

(1759)-(1789)         Daniel Jansson     17370109                                    g 1757  ovan

                                Kerstin  Christophersdotter 17300328                  fr Näs 4

                                            Anna          17561129    g 17970605 m Per Olsson i Käl 2

                                            Kerstin       17581127    g 17840122 m Jon Samuelsson i Sjöland 5

                                            Sara            17600426

                                            Karin          17621014-17621128

                                            Johan         17630921-17680702

                                            Christopher  17660407

                                            Lisa             17680504    g 17920608 m Per Danielsson i Edånger 4

                                            Daniel         17701207-17781129

                                            Olof            17731030

 

 

                                                  Torpare

 

 

(1764-1800)            Jon Olsson Sundin  17260420-18000402               död i Härnösand  strandfiskare fr Sund 4

                                Maria Olofsdotter  17291227-17980903                 fr Ström 4, Arnäs

                                            Olof            17640610-17641125

                                            Jonas          17660105-17661109

                                            Jonas          17670915-17680228

                                            Lisa             17690129    g 17940323 m borgaren Peter Nordqvist i Härnösand

 

(1800)                     Per Christophersson Sundin  17640128                g17961020 från Sund 4 under Sund 4

                                Anna Brita Nilsdotter  17680902                            trol dtr båtsman Nils Ersson Dahlin i Hultom, Högsjö

                                            Christopher  17970716

                                            Stina           18000913

 

 

                                                  Övriga

 

 

                                Sven Olsson                                                             bonde i Sund 1603  (farbror till Erik Ersson Sund 5)

                                                                                                                    gift till Sund från Käl 3 dmb1683

                                            Brita                                försvunna från norrland

                                            Kerstin

 

1714-1718               Erik Olofsson Frimodig  16930122                         g 17150119 Båtsman fr Sund 2(faddrar) Till Edånger övriga

                                Karin Jonsdotter                                                      från Edånger 2

                                            Erik             17141218

                                            Olof            17180501    död 1718 i Edånger

 

 

1719-(1750)            Lars Larsson Wikström  1689-17540812               g1 17171124   g 2 17361107 fr Korsalax i Viborgs län

                                                                                                                    båtsman f9 1715-1726 och o1 1726-36

                                                                                                                    inhyses i Sund (5?)

                                Margeta Olofsdotter  16951222-17360118            från Sund 5

                                Lena Johansdotter                                                   från Sund 4

                                            Olof            17180929    födelseby ej nämnd

                                            Erik             17240814-17410119  ej m i fb ej by i db

                                            Anna          17240814

                                            Margeta     17270103    födelseby ej nämnd

                                            Johan         17301214    födelseby ej nämnd,  båtsman f23 Dahlin i Nätra 1753

                                            2: Brita        17380502-17380618

 

(1753-1759)            Mårten Unesson Wikman  17260524-17590225   fr Edånger 8, båtsman f9 Gröning 1748-51

                                                                                                                    o1 Wikman 1751-59  död under marchen i Uppsala

                                                                                                                    bosatt i Sund 5

(1775-1789)            Sara Persdotter     17270316-18010312                   fr Sund 1

                                            Per              17530304    t torpare i Edånger

                                            Erik             17541017

                                            Marget       17560830-17570313

                                            Märet         17581110-17751119

 

                                Pär Olsson             17450206                                    Borgare och fiskare i Gävle med namnet Sundström, fr Sund 3

                                                                                                                    Gift i Gävle 1777 m borgaredottern Katarina Niurman

                                Sara Pärsdotter                                                         Mårten Wikmans änka ovan?

                                            Olof            17641102    uä till Käl övriga

 

(1721-1730?)          Erik Nilsson                               d 17360325             fr Sund 4, fiskare och borgare i Gävle, död i Gävle.

                                                                                                                    trol inhyses i Sund 4 1721-30. 

                                Elisabet Larsdotter

                                            Sara            16930414

                                            Märeta       1704-17170721

 

                                Lisbeta                   (1661)-17310530                        ovan???

 

                                Jakob Olofsson    17180803-17490528                   g 17431106   fr Sund 4

                                Karin Pärsdotter   17050816                                    fr Käxed 6

                                            Lisa             17440309    trol gift 1774 i Gävle m borgaren Olof Sjölander i Gävle (f 1738 i Sjöland 4, Vib.)

 

                                Jon Persson          17310301                                    g 17550312   från Sund 1, t Järesta 5:2, Järesta 2:2, Mlällom, Körning 1:4

                                Lisa Johansdotter  17330415                                  från Sund 5

                                            Mareta       17550323

                                            Johannes   17550323-17550330

 

                                Daniel Olofsson   17311108                                    g 17681109     från Sund  4 Till Grundtjärn

                                Märeta Pärsdotter  17411127                                  från Sund 1

                                            Sara            17690127

 

                                Anders Kiöl          1758                                            g 17960917  f i Finland  båtsman o1 1793-1802

                                Sara Jonsdotter    17701106                                    fr Docksta

                                            Johannes   17961225    f i Docksta

                                            Jonas          17990119

 

(1780)                     Christian Nässen  17270330-17800528                   fr Näs 4  borgare i Härnösand 1769 (fd Handelsman 1780)

 

 

 

                                                         Copyright Ó 2018 Ronny Norberg