Utanskog

 

Mntl/Husförhör                                 Utanskog 1   

 

 

(1589)                     Per Jonsson

 

(1597)-1643            Jon Persson                                                              dmb48

                                Göle Jonsdotter                                                        fr Käxed 5

                                            Johan                             nedan

                                            Nils             (1615)         till Näs 4, nedan

                                            Elisabet      (1628)         g m Jon Mårtensson, Dynäs 3

                                            ?Jon                                nedan

 

1645-1653               Johan Jonsson                                                         fjärdingsman 1644,49 (har en hustrubroder Erik Nilsson i N.gällsta dmb 47,48)

                                                                                                                    (har en hustrubroder Johan Nilsson knekt död dmb48)

                                                                                                                    (morbroder Mickel Jonsson i Käxed dmb 48)

                                                                                                                    (broder Nils Jonsson i Näs vinner fadershemmanet i Utanskog dmb49)

                                                                                                                    nm 1652-1654, död före sep 1656 dmb56

                                NN Nilsdotter                           mntl 44

                                            (son)                               mntl 43,44

                                            (son)                               mntl 44

                                            (sonhu)                          mntl 44

                                            Nils                                 dmb73

                                            Per              (1632)         dmb73,93 t Binböle 2                                                    

 

20 Seland 1655

 

1655-1659               Jon Jonsson                                                              dmb 52                ovan?

                                Gertrud Erichsdotter

                                            ?Gertrud     (1639)-16921211

                                            ?Brita          (1655)-17221125                        piga

                                            Annika       (1658)-16980226               d i Nordingrå

 

12 3/5 Seland 1670

 

(1660)-(1673)         Nils Jonsson         (1615)-1677?                              dmb79,  dmb93   från Näs 4, ovan

                                Märit Jönsdotter

                                Brita Persdotter    1620-1679                                   fr Svedje, Nätra dmb79, ankl för trolldom, trolld.proc 1675

                                            1 Erik          (1647)         dmb79, 93, nedan                                                          

                                            1 Olof                             Skough, borgare i Uppsala dmb93

                                            1 Jon                               Skog, borgare i Härnösand dmb98

                                            2 Märet                          trolld.proc 1675

 

(1679)-1692            Erik Nilsson           (1647)         ovan, g 1672 t Sjöland 1                  

                                Brita Unesdr          (1643)         fr Eden 1, Ull

                                            Märta         (1674)

                                            (små döttrar dmb79)

                                            Nils             1680

                                            Erik

                                            Jonas          16890602

 

6 9/10 Seland 1696

 

1693-1712               Jakob Danielsson (1653)-17350528                        g2 17230714, f i Utanskog 3, köp dmb92 från Erik Nilsson, från Sund 3

                        Anna Nilsdotter   (1650)-17220515                        från Sund 3

                        Lisa Persdotter     (1677)-17431226                        inhyses 1725-35, från Utanskog  2

                                            Märeta       (1676)         g 17010106 m Nils Persson, Utanskog 2 (faddrar)    

                                            Kerstin       (1678)         g 17121228 m Per Nilsson i Nyland 1

                                            Nils             (1679) (mntl94-95)            g 17031025 till Edånger 4, sm till Håll 3:1 Nordingrå

                                            Annika       (1684)-17501101  f i Sund        piga, oä barn med Anders Nilsson Nyman 1713

                                            Daniel         (1684)         f i Sund         nedan                                                       

                                            Karin          16890609    f i Sund         g 17230714 m Johan Johansson i Sjöland 7

                                    Margeta     16910830    f i Sund         g 17220101 m Jon Jonsson från Edånger, till Sörgällsta

                                    Sara            16960704                           g 1735 m Olof Jonsson, Mjäla 1           

 

1714-1721               Daniel Jakobsson 1684-17220101                           g 17131122          ovan

1722-1735               Kerstin Filipsdotter  (1687)-17670215                    (Karin i bb, Kerstin i räk.), från Överdal 1

            Jakob          17140815    nedan

            Annika       17170422    g 17480207 m båtsman Jon Matsson Lindbom, Utanskog övriga

            Jonas          17210122    fadder 1745

 

1736-1763               Jakob Danielsson  17140815-17630327                 g 17431106          ovan

(1765)-(1769)         Karin Johansdotter  17200131-17871226               från Västmarkum 1

                                            Kerstin       17450218    nedan

                                            Karin          17461030    g 17671108 m Erik Nilsson i Sjöland 2

                                            Anna          17490115-17570807         

                                           

(1778)-1792            Per Nilsson            17381222-17920511                   g17691119 f på Omne 7:1 från Sörgällsta 2

                                Kerstin Jakobsdotter  17450218                             g2 17940612        ovan

1794-(1800)            Christoffer Ersson  17650908                                  från Backe 2

                                            Marget       17730223-17730824         

                                            Nils             17820612

 

                                                                                    Utanskog 2

 

6 Seland 1655

 

1642-1651

1655-1656               Jon Andersson

                                Karin 

                                            Margeta     (1646)         nedan

                                            Annika                           trolld.proc 1675

 

1657-1660                      Johan Matsson   

 

1670                        Karin Jonsdotter  (1627)-16990416                        Johan Olofssons änka

                                            Olof            1662            trolld.proc 1675, t Utanskog 4

                               

3 Seland 1670

 

(1673)-1689            Jakob Hansson                         -168907                   fr Roted 1, Ull, f5Skog 1689 d på expedition

1690-1692               Margeta Jonsdr    (1646)-17061209                        ovan, inhyses 93-94, d i Västmarkum

                                            Annika       (1668)-17000519 trolld.proc 1675, d i Västmarkum

                                            Karin          (1669)         trolld.proc 1675, nedan                    

                                            Märeta                           fadder 1696

                                            Hans           (1678)         o7 Qvick 1701

 

6 7/12 Seland 1696

 

1693-1698               Johan Nilsson                                                           g 16921023          från Överdal 3, till Västmarkum 3

                                Karin Jakobsdotter  (1669)                                      ovan

                                            Nils             16931210

                                            Karin          16960509-16980818         

                                            Margareta  16980706-16980818

 

1700                        Per Nilsson            (1624)-17200207                        från Västmarkum 3

                                Kerstin Nilsdotter  (1639)-17230125            

                                            Elisabet      (1677)         g 17230714 m Jakob Danielsson Utanskog 1

                                            Nils                                 mntl 1700, nedan

                                            Per              (1681)-17110203               f5Häring 1711

 

1701-1716               Nils Persson          (1669)-17160729                        g 17010824          ovan

1718-1728               Märeta Jakobsdotter (1676)-17621031                  f i Utanskog 1 (piga i bb)             

                                            Per              17020711-17060505

                                            Kerstin       17050125    g 17351122 m Erik Pålsson i Västmarkum 3 (fdr38 AN,KJ ned.), död i Docksta 1787

                                            Annika       17070331    g 17371106 m Kristoffer Jonsson i Backe 2

                                            Jakob          17081220    nedan

                                            Märeta       17101121    g 17381015 m Olof Larsson i Gålsjön 1 (fdr42 AN,KJ ovan)

                                            Brita            17130107-17140418

                                            Brita            17160226                                   

 

1729-1769               Jakob Nilsson       17081220-17860826                   g 17331104          g2 17711016        ovan

Margeta Jonsdotter  17050403-17710120              från Backe 2

Karin  Matsdotter  17311027-17971207                 från Utanskog 4

            Mereta       17341108-17350126

            Jonas          17351030-17430814

            Nils             17381223    nedan

            Jakob          17420304    nedan

            Märeta       17450509    nedan

            Mats           17730625-17811216

 

                                Jakob Jakobsson  17420304                                    g 17670702          ovan

                                                                                                                                                 Lb i Frök 8, Gavik 1, Rävsön 3:6, Edsätter 2:1,

                                                                                                                                                 Fröstvik 1:1, Ulvön 6 där han antagligen dog 1789

                                Lisa Persdotter     17321112                                    från Sund 1

                                            Jakob          17671009-17680612

                                            Per              17690418-17690716

                                            (dödf. dtr)  17690418-17690423 (begr. d)

                               

(1778-1800)            Nils Jakobsson     17381223                                    g 17641111                                       ovan

                                Anna  Ersdotter    17390317                                    från Berg 4

                                            Margeta     17660615-17750108

                                            Kerstin       17700123-17730531

                                            Erik             17740505

                                            Jakob          17770414    nedan

                                            (dödf son) 17791105-17791107 (begr. d)  

 

                                Jakob Nilsson       17770414                                    g 17971116          ovan

                                Karin Johansdotter 17680308                                 f i Röksta, från V-Valto, Nordingrå

                                            Nils             17971219

                                            Johan         17990518    (ej i fb)          

                               

(1778-1800)            Nils Nilsson          17480414                                    g 17681101          från Sörgällsta 2

                                Märet Jakobsdotter  17450509                               ovan

                                            Nils             17681215-17931002

                                            Jakob          17700718-17710702

                                            Jakob          17720501-17750702

                                            Marget       17740719    nedan

                                            Per              17761018    ej m 78

                                            Erik             17771125-17811209

                                            Karin          17821225-17880703

                                            Jakob          17880502-17880708

 

                                Jon Olsson            17690916                                    g 17951229          från Skoved 5

                                Marget Nilsdotter  17740719                                  ovan

                                            Olof            17960204-17960606

                                            Märta         17970328

                                            Lisa             17990216   

        

 

                                                                                    Utanskog 3  

 

 

11 4/5 Seland 1670

 

1656-1691               Daniel Jakobsson(1623)-16910529                         fr Roted 1, Ull, köpt Johan Matssons hustrus arvjord i Utanskog, dmb63

1692                        Märit Jonsdotter  (1615)-17160129                        f på Sätra 1, änka efter Christopher Jacobsson, Edånger 5

                                (2 söner, 1 dotter mntl 88-92)

                                            Lisbeta       (1645)         g m Olof Johansson Simpa, Utanskog 4

                                            Jon              (1653)         nedan dmb92       

                                            Jakob          (1653)         dmb92           till Sund 3, sm Utanskog 1

                                            Erik                                 trolld.proc 1675

                                            Annika                           trolld.proc 1675 g m Daniel Olsson Käl 3

                                            Karl             (1664)         trolld.proc 1675, dmb92, nedan

                                            Kierstin                          gift

 

12 Seland 1696

 

1693-1710               Jon Danielsson     (1653)-17101204                        g 16881104          ovan

                                Anna Matsdotter  1671c-17201023                        inhyses 1711      från Berg 2         

                                            Daniel         16890720    nedan

                                            Märeta       16920313    g 17260605 m Jan Matsson i Germesta 1

                                            Mats           16940429    inhyses  i Utanskog, se Utanskog övriga

                                            Jakob          16951222    f5 Häring 1715

 

1711-1759               Daniel Jonsson     16890720-17670809                   g 17160101          avstått hemmanet 59, ovan

Lisbeta Larsdotter 16951226-17630807                 från Gålsjön       

            Jonas          17160311    g 17441104, till Edånger, sm Österbursjö 5:2 och Salom 4, Ullånger

            Annika       17181130    g 17500101 m Per Jansson i Västmarkum 1

            Kerstin       17210514    g 17561123 m änkl Nils Nilsson i Överdal 2 (del 2)

            Mats           17240125    till Jerved 1

            Daniel         17260608    båtsman o3 Sundberg, Nätra, Utanskog övriga

            Lars            17280912    nedan

            Jakob          17300617    strfisk i Ö o V-Bursjö, Arnäs

            Nils             17330126    Viberg, gördelmakargesäll, pärlfiskare i Medelpad 1769 sedan till Överdal övriga       

            Olof            17350425    till Västanå inh

            Elisabet      17380217-17920114          piga                             

 

1759-1793               Lars Danielsson   17280912-17930331                   g 17571106          g2 17831030        ovan

                                Margareta Jonsdotter  17310711-17820922          från Dynäs 3

                                Marget Kristoffersdotter  17450408                      från Backe 2

 

(1778-1789)            Jakob  Wiberg       17630113    brorson f i Bursjö, Arnäs

                               

1781-1787               Samuel Persson    17541208                                    g 17811018, fr Överdal 2, landbonde, t Hump, Ull

                                Karin Ersdotter     17540530                                    f på Edånger 5, fr Salum 3, Ull

                                            Per              17811109

                                            Märeta       17851207

                                            Kerstin       17870201   

 

(1789-1800)            Per Nilsson            17721129                                    från Överdal (pärlfiskare Nils Viberg)                     

                                Kerstin Ersdotter  17701207                                    från Dynäs 1

                                            Katarina     17950101-17950213

                                            Stina           17960201-17990128

                                            Katarina     17970323

                                            Kristina      18001214

 

(1789-1800)            Per Ersson             17670831                                    g 17921028          g2 17990616        från Dynäs 1

Marget Danielsdotter  1768-17970724                   f i Nätra, se nedan, övriga

Sara Ersdotter       1770728                                      från Käl 4

                                            Stina Lisa   18000405

 

                                                  Utanskog 4

                               

 

3 Seland 1696

 

1688-1701

1708-1709               Olof Johansson Simpa 1662-17091226                  fr Utanskog 4, båtsman o5, antagen 1687

                                Kerstin Nilsdotter  (1664)-16980709                      f. på Överdal 3

1703,1710-14          Lisbeta Danielsdotter (1645)-1728                         f på Utanskog 3

                                            Karin          16880709

                                            Sara            16901221    g 17250602 m Per Nilsson Ön 2:1 Nordingrå

                                            Nils             16931112    o3Bråttom 1713

                                            Olof            16970224-16970524

                               

hemmanet öde 97,98

 

1698-1718               Karl Danielsson    (1664)-17310502 d i sockenstugan                      g 16941118, f på Utanskog 3, t Gröde 1

                                Anna Persdotter   (1672)-17380108                        f på Binböle 2

                                            Daniel         16951221-16960328

                                            Per              16970327    f3 Näsman 1714

                                            Märta         16990831    piga, se Näs övriga

                                            Daniel         17011020-17060415

                                            Karin          17030930    död som änka i Sjöland 1785

                                            Jakob          17060302    g 17330106 m Elisabeth Olsdr, Sjöland 6

                                            Jonas          17080925-17100320

                                            Malin          17110423    se övriga

                                            Annika       17140202

                                            Daniel         17170125-17170630

 

1722-1727               Jon Samuelsson   (1666)-17420801                        g 16931022        inhyses-35, fr Gröde 1 1721           

                                Margeta Jonsdotter  (1667)-17491221                   inhyses-36, fr Sörgällsta 7                                        

                                            Karin          17040211    f i Gröde g 17270716 m Jon Ersson, Dynäs 3            

                                            Johan         17110504    f i Gröde nedan

 

1728-1769               Johan Jonsson     17110504-17730404                   g1 17341019        g2 17541106        ovan

Kerstin Jakobsdotter  17080325-17531111            från Edånger 5

1773-1777               Anna Persdotter   (1724)-17770119                        från Sund 1

            1 Jonas       17350814    mntl 55, nedan

            1 Jakob       17380218    mntl 55

            1 Margeta  17390610-17410308

            1 Johannes  17420408-17420418       

            1 Olof         17450211

            1 Kerstin    17471231-17470111          !?

            2 Per           17550710    nedan

            2 Kerstin    17570205    g 17880928 m glasmästaren Per Nyberg i Gåsnäs

            2 Marget    1758            g 17840606 m Erik Jönsson, Rävsön 4

            2 Johan      17600529    torpare i Rävsön

            2 Märet      17630310    g 17830101 m Isak Johansson i Norrgällsta 3

            2 Anna       17660926    här 78 död 1784? 

 

1771-1783               Jon Johansson     17350814                                    g 17650221          g2 17810604        ovan, t Nyland 3:1, N-å

                                Margeta Persdotter  17290514-17800723              från Sund 1

                                Kerstin Johansdotter  17401123                             från Norrgällsta 3

                                            Kerstin       17650311    f i Sund

                                            Per              17670101

                                            Johannes   17680901-17681218

                                            Märeta       17680901

                                            Margreta    17710503-17730606          Maret i bb

 

1783-(1800)            Jon Jonsson          1751                                            f. i Kungsgården, Bjärtrå (se även Skoved 6) g 17800611 från Nyland 3:1, Nordingrå                           

                                Karin Persdotter   17570128                                    från Gröde 1

                                            Karin          1781            f. i Nyland, N-å

                                            Sara            17840308   

                                            Jonas          17870212   

                                            Per              17900317   

                                            Stina           17930201   

                                            Samuel       17951212

                                            Greta           17981104   

 

1777-(1800)            Per Johansson      17550710                                    g 17771019          g2 17901022        ovan

                                Kerstin Persdotter  17510130-17900208                f. i Skoved, från Gröde 1

                                Karin Persdotter   17680817                                    från Västmarkum 1

                                            Anna          17781027

                                            Sara            17801229-17811125

                                            Kerstin       17840512

                                            Sara            17860924

                                            Greta           17900201-17900217

                                            Greta           17920129

                                            Katarina     17940512-17950213

                                            Johannes   17960124-17961017                  

                                            Per              17971206

 

 

                                                                                    Övriga

 

                                Erik Persson                                                              trolld.proc.1675 

 

                                Jonas                      1661                                            trolld.proc 1675

 

                                Sigrid Persdotter                                                      piga, över 60 år gammal, ankl. för trolldom, trolld.proc 1675            

                                           

                                Brita Jonsdotter    (1655)-17221125                        piga                                                                                                           

 

                                Erich Nilsson Drake 1676-170011                           f i Lövånger, båtsman o6 1698, d på hemresan från Karlskrona

                                Karin Christophersdotter  (1653)-17040521          styvdtr t Daniel Jacobsson

 

                                Nils Olofsson Bråttom  (1693)-17180223               båtsman o3 1713 Olof Simpas son                           

 

                                Kerstin Jonsdotter  17110212-17930124                piga i Utanskog 2 f på Backe 2

 

                                Malin Karlsdotter 17110423    f på Utanskog 4

                                            Per              17381124                       fader Samuel Persson i Sjöland, båtsman o4 Kählström 1763, Herresta övriga                   

                                            Anna          17430414                       fader Handels betj. Per Näström fr Härnösand

 

                                Erik Johansson Lindbom 1720-174210                  båtsman o5 1742, bondson fr Vibyggerå,

                                                                                                                    omkommen på den förolyckade galären ”Flink och ferdig”

                                NN                          (1675)-17430814                        hustru

 

1718-1721               Jakob Jonsson Häring 16951222-1719         båtsman f5 1715, g 17180411 f på Utanskog 3

                                Kierstin Mårtensdr 16940422 fr Edånger 3 omg 17261120 m Mats Larsson, Gålsjönäs 1

 

1732-1733               Mats Jonsson       16940429-17670929                   g 17230210          inhyses i Utanskog 4 1732-35, från Utanskog 3

                                Karin Larsdotter   (1688)-17780106                        inhyses i Utanskog 3 1736-(69), från Viksätter, Ull

                                            Jonas          (1723 c)      båtsman f5 Wästerberg 1743, o5 Lindbom 1744, nedan

                                            Mats           17280824-17430814

                                            Karin          17311027    g 17711016 m änkl Jakob Nilsson, Utanskog 2                                                                   

 

                                Jon Matsson Lindbom  1725-17941227                 g 17480207          båtsman o5 Lindbom 1744-63

                                Anna Danielsdotter  17170422                               från Utanskog 1

                                            Karin          17481005    g 1778 m Hans Olsson Käl 4

                                            Daniel         17510711-17520712

                                            Jonas          17530427    t Nyland övriga, senare t Björkåbäck 1:3, Nätra (1779-81), Sannanäs mntl 1783, Umeå mntl 1784

                                            Kerstin       17550413-17570403

                                            Mattias      17580331-17581008

                                            Jakob          17600523    landbonde Västmarkum 1               

 

                                Karin Persdotter   (1724)-17940601                        moder, från Nyland 3:1, Nordingrå 1783, f på Sunnansjö 8, Nätra

                                            Jon              1751            f. i Dämsta, Styrnäs, till Utanskog 4

                                            Jacob          1756            f. i Dämsta, Styrnäs, t Vamme (Nyberg)

                                            Karin          17590621    f. i Dämsta, Styrnäs, g 17890927 m Anders Persson i Risnäs

                                            Olof            17610201    f. i Dämsta, Styrnäs, sågställare i Mo (Nyberg)

                                            Paul            17630218    f i Törsta, Boteå, t Fällsvik 1

                                            Daniel         17650523    f på Skoved 6, t Fällsvik 1

 

                                Mats Jansson Lindbom  (1735)-17720219   f. i Uppland  g 17620525 båtsman o10 Styf 1761,

                                                                                                                    f2 Bergman 1763, o5 Lindbom 1767 , från Ås

(1778-1796)            Sara Jonsdotter    1720                                            ”borta” 89-96, g m 1 Samuel Styf

                                hu dtr Sara            17541207    f i Sjöland

                                            Kerstin       17670225    f i Ås, nedan                                     

 

1789-1792               Mikael Nilsson     17640830                                    g 17890601, f i Nyland, båtsman f2 Måsland 1788,

                                                                                                                    o2Qvist i N-å 1792-1805 t Alderskog 1792, sm t Högsvedjan

Kerstin Matsdotter  17670225                                ovan

            Lisa             17920312                          

 

                                Anders Persson Westerberg  1755                       f i Österbotten, g 17771025, båtsman f5 1773, till Dynäs övriga

                                Karin Olofsdotter  17531219                                   från Dynäs övriga

                                            Per              17780415   

 

                                Anders Andersson Westerberg  17681026          g 17911002, fr Näs, båtsman f5 1789, till Östmarkum

                                Marget Persdotter  17680429                                  från Västmarkum 3

                                            Anders       17911117    f i Näs

                                            Per              17931227

 

                                Daniel Sundberg  17260608-17730214                   f i Utanskog 3, båtsman o3 Sundberg i Nätra 1748-73                       

                                Marget Persdotter  1728-17950420                        g2 17741024

(1778-1800)            Anders Lindbom  1755                                            f i Jönköping, båtsman o5 1773-84 g2 1796

                                Lisa Nilsdotter      1765                                            fr Gärden 4, Nätra

                                            Kerstin       1760  f i Nätra  g 17871007 m torparen Jan Ersson i Västmarkum 4 (Otte)

                                            Marget       1768  f i Nätra  g 17921028 m Per Ersson, Utanskog 3

                                            Jonas          17711201-17721115

                                            Lisa             17730121-17730531

                                            Jonas          17961122-17970227

                                            Stina           17971101

                                            Nils             18000316                          

 

 

 

                                                         Copyright Ó 2018 Ronny Norberg